Akademikerne Oslo kommune

Krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo

Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Onsdag 11. april åpnet lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

- Vi forventer en solid reallønnsvekst for alle våre medlemmer, etter flere moderate år. Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret, sier Graff.

Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt. I 2016 gikk også staten over til et nytt lønnssystem for medlemmene.

Lokale lønnsforhandlinger, der de ansatte lønnes etter innsats, kompetanse og resultater, er nødvendig for at kommunen skal være et attraktivt sted å jobbe. Systemet må endres dersom Oslo kommune skal lykkes i sine ambisjoner om å bli en grønn og innovativ by, og levere solide tjenester innen skole, barnevern og eldreomsorg, sier Graff.

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse bestilt av Akademikerne peker på at deler kommunen sliter med å beholde viktig kompetanse som er bygd opp i kommunen over tid, og å rekruttere nødvendig kompetanse innen teknologi- og miljøfeltet.

De ulike virksomhetene har ulike behov og utfordringer. Forhandlingene må skje på den på den enkelte arbeidsplass, slik at arbeidsgiver kan bruke lønn for å sikre seg nødvendig kompetanse. Oslo kommune står igjen ganske alene med en lite effektiv lønnspolitikk, sier Graff.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere