Koronaviruset: Fem råd til Naturviternes medlemmer

Koronaviruset: Fem råd til Naturviternes medlemmer

Koronaviruset får stor mediedekning, og det er mye ulik informasjon i omløp. Naturviterne vil derfor klargjøre fem ting for våre medlemmer.

 1. Reglene for sykepenger er ikke endret. Du må fortsatt gå, eller ringe, til lege og få legeerklæring som tidligere. 
   
 2. Du kan dermed ikke bli hjemme basert på egne mistanker eller uten avtale med arbeidsgiver.
   
 3. NAV veileder og bestemmer over stønader etter folketrygden. De har opprettet en egen infoside som oppdateres jevnlig, se https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav
   
 4. Følg myndighetenes helse- og reiseråd som oppdateres jevnlig her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/
   
 5. Har du spørsmål om koronaviruset har Helsedirektoratet opprettet en egen telefonlinje:
  815 55 015.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere