Kontingentfritak for arbeidsledige og permiterte medlemmer

Kontingentfritak for arbeidsledige og permitterte medlemmer

Permitterte som følge av korona-situasjonen kan nå få fullt fritak for kontingenten. Arbeidsledige uten inntekt har allerede denne ordningen i Naturviterne.

Kontingentfritak ved permitteringer

  • Naturviterne innfører en særlig ordning som gir medlemmer som blir permittert på grunn av korona-situasjonen i minst 2 måneder fritak fra kontingent i ett kvartal. Hvis permitteringen varer i 4 måneder gis fritak for to kvartaler.
  • Fritaket/reduksjonen gis i samme størrelsesorden som permitteringsprosenten.
     

Kontingentfritak for arbeidsledige uten arbeidsinntekt

  • Arbeidsledige medlemmer kan fritas for kontingent ved mer enn tre måneders arbeidsledighet. Innvilges etter søknad, og søknad må fornyes hvert halvår.
  • Denne ordningen gjelder også i dag, og vil fortsette.
  • Mer om medlemskontingent i Naturviterne
     

Bakgrunn for ordningen

Norge er for tiden i en situasjon som vi ikke har opplevd tidligere. På grunn av faren for Koronavirus-smitte har Norge gått i dvale-modus hvor mange yrkesaktive jobber hjemmefra og det blir vurdert om ansatte i større produksjoner skal permitteres.

Tall fra NHO sier at 79 % av medlemsbedriftene kan komme til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken.

Staten har raskt tatt grep for å hjelpe yrkesaktive som eventuelt blir permittert. I de nye reglene kan de som blir permittert opprettholde lønnsnivået i 20 dager med full lønn, og deretter 62,4 % av inntekten de siste 12 eller 36 månedene som dagpenger. Maksimalt beløp som dagpenger er 7190 kr pr uke. Ansatte med en lønn over 6G (ca 600 000 kr) får en lavere dagpengesats, fordi de når maksimalgrensen for ukentlig utbetaling.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere