Tog er klimavennlig alternativ til flyreiser

Klimahensyn skal vurderes før billettkjøp

Den nye reiseavtalen for ansatte i staten er blitt sterkere på klima. Nå skal alltid klimahensyn vurderes før kjøp av billett. Dette har Naturviterne arbeidet for lenge, og viser at det langsiktige arbeidet for et bærekraftig samfunn hvor klima- og naturhensyn vektlegges fører frem.

Partene i arbeidslivet er enig om en ny reiseavtale i staten. Den nye avtalen slår fast at før en reise gjennomføres skal det nå ut fra klimahensyn alltid vurderes om reisen er nødvendig. Så langt det er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen, skal reisen gjøres på den mest miljøvennlige måten. Dette gjelder for både innlands- og utenlandsreiser. 

- Jeg tror dette treffer godt i tiden, sier generalsekretær i Naturviterne, Merete Skaug. Vi har alle blitt flinkere til å bruke digitale møteplattformer. Det å tenke over egne reisevaner og vurdere hvilke møter som kan gjøres digitalt er både klimavennlig og effektivt. 

Den nye avtalen har også med et eget punkt om samkjøring. Mulighetene for samkjøring ved bruk av egen bil skal nå undersøkes før reise. Godtgjørelse for bruk av egen bil skal gjennomgås i løpet av avtaleperioden. 

Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne

- Naturviterne har hele tiden jobbet langsiktig for å sikre medlemmene grønt avtaleverk. Våre medlemmer er trygge på Naturviterne sikrer at både arbeidsvilkår og klima- og naturhensyn ivaretas i forhandlinger, forteller Skaug.  


Naturviterne er del av Akademikerne, som på vegne av Naturviterne har forhandlet om nytt reiseregulativ i staten.   

Les mer om Naturviternes lønns- og tariffpolitikk.  

Laster kommentarfelt ..