Meklingen i staten førte ikke frem — Akademikerne er i streik

Informasjon til Naturviterne-medlemmer statlig sektor

Lønnsoppgjøret i staten blir tatt til tvungen lønnsnemnd, dette betyr at streiken er avsluttet fra Akademikerne. Unio er ikke tatt til tvungen lønnsnemnd, og streiker fortsatt. Vi holder webinar om oppgjøret, tirsdag 4. juni kl. 14.00

Lønnsoppgjøret i staten blir tatt til tvungen lønnsnemnd, dette betyr at streiken er avsluttet fra Akademikerne. Unio er ikke tatt til tvungen lønnsnemnd, og streiker fortsatt.

Rikslønnsnemnda

Tvungen lønnsnemnd betyr at resultatet av oppgjøret nå vil bli avgjort av Rikslønnsnemnda. I nemnda legger arbeidstaker- og arbeidsgiversiden frem sine betraktninger omkring de tilbud og krav som er lagt frem, og det er nemnda som fatter endelig avgjørelse av resultatet av oppgjøret.

Når kommer en avgjørelse?

Det pleier å ta tid før Rikslønnsnemda kommer til en avgjørelse, så nå er det bare å smøre seg med tålmodighet til et resultat foreligger. Ut fra Rikslønnsnemndas historikk, vil et resultat først kunne foreligge et stykke ut på høsten.

Informasjonsmøte om oppgjøret (lenke)

Det er sikkert mange spørsmål etter oppgjøret, streiken og den tvungne lønnsnemnden. Naturviterne arrangerer et informasjonsmøte til alle medlemmer i statlig sektor tirsdag 4. juni kl. 14- 15. 

  • Meld deg på her

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post

Samarbeidspartnere