Hvordan lykkes du?

Hva skal til for å lykkes?

Noen har klare mål for hva de vil, og hvor de skal i livet, mens andre ikke har det. Hva er det som avgjør at noen kommer dit de vil? Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, svarer på spørsmålene i Naturviterbloggen.

Flere steder i samfunnet vårt får man høre at her kan alle bli hva de vil, alle har like muligheter så det gjelder bare å finne ut hva man vil. På en side stemmer dette, vi har et godt skole- og utdanningssystem med muligheter for finansiering av studietid for de som ønsker dette, lav arbeidsledighet og høy yrkesdeltakelse.

Samtidig er det nok ikke så enkelt. Vi kommer fra ulike forhold, har ulike rammebetingelser og ikke minst, vi er forskjellige som mennesker. Selv under nogenlunde samme forhold agerer vi på ulike måter og resultatene blir forskjellige.

Noen har klare mål for hva de vil, og hvor de skal i livet, mens andre ikke har det.  Av dem som har mål for å oppnå noe, hva er det som gjør at de kommer dit de vil?

Psykologen Angela Duckworth har skrevet en bok om lidenskapens og standhaftighetens kraft, kalt grit. Der komme det frem at hva som virkelig er viktig for å lykkes er en holdning om aldri å gi opp. Talent og smarthet teller, men det er ikke nok. Hun har forsket på mange miljøer, som undervisningssektor og idrett, og forskningen viser at mange av dem som lykkes har en driv for å forbedre det de gjør, de er aldri helt fornøyde med seg selv. Og selv om de møter motstand, kjedsomhet eller smerter, vurderer de ikke å gi seg.

Hun har utarbeidet en teori som innebærer at

  • ferdighet = talent og innsats

og at

  • ferdighet X innsats = prestasjon.

Innsats er altså dobbelt så viktig som talent. Denne teorien går ut fra at forholdene er helt like, den tar ikke høyde for eksterne påvirkningsfaktorer og flaks.

Standhaftighet og gjennomføringsevne er altså vel så viktig som talent, ifølge Duckworth, men i vår verden blir talent ofte sett på som det viktigste. Det å tenke at «noen er bare født sånn» kan også brukes som en unnskyldning hvis en selv ikke kommer langt umiddelbart og ikke er interessert i å jobbe for å utvikle seg.

Også psykologen Cox, som la frem funnene sine allerede i 1926 undersøkte sammenhengen mellom intelligens og resultater hos flere store historiske skikkelser. I sitt sammendrag konkluderer hun med at «høy, men ikke den høyeste av intelligenser, i kombinasjon med den høyeste grad av utholdenhet, vil føre til større prestasjoner enn den høyeste grad av intelligens i kombinasjon med mindre utholdenhet.».

Det å jobbe hardt er altså vesentlig for å lykkes, og å tåle motstand og kjedsomhet. Dette er noe som gjelder på alle livets områder, og i alle livsfaser. Alle møter nok noe av dette på livets landevei, og da er det greit å vite at dersom man virkelig vil lykkes gjelder det å holde på målet og jobbe seg gjennom det.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere