Her er det nye styret i Naturviterstudentene

På studentlandsmøtet 2017 ble det valgt inn et nytt styre i Naturviterstudentene. Elisabeth Stenseth tok gjenvalg og går inn i sin andre styreperiode som leder.

Det nye styret i Naturviterstudentene. F.v. leder Elisabeth Stenseth (NMBU), nestleder Solveig Schjetne Valheim (NMBU), styremedlemmer Victoria Ariel Bjørnestad (UiO), Ingrid Trovatn (NMBU), Rarin Gustavsen (UiO)  og 1. varamedlem Hege Skaar (UiB). 2. varamedlem Ingvild Fålun (NTNU) er ikke på bildet. 

I forkant av landsmøtet avholdt Naturviterne sitt studentlandsmøte 2017, og et nytt studentstyre er valgt inn.

Elisabeth Stenseth tok gjenvalg og leder dermed styret i Naturviterstudentene i styreperioden 2017-2018. Stenseth er 26 år gammel. Hun har studert landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) siden 2014, og meldte seg som ambassadør i lokallaget straks hun begynte på studiene. Hun ble valgt inn som nestleder i styret i mars 2015. Da styrelederen trakk seg etter sommeren tok Stenseth over styrevervet.

Foruten lederen består styret i Naturviterstudentene 2017-2018 av:

Nestleder Solveig Schjetne Valheim (NMBU), Styremedlemmer Victoria Ariel Bjørnestad (UiO), Rarin Gustavsen (UiO) og Ingrid Trovatn (NMBU) og varamedlemmer Hege Skaar (UiB) og Ingvild Fålun (NTNU).

På studentlandsmøtet ble årsmeldingen for studentarbeidet presentert, handlingsplanen for studentarbeidet ble revidert og det ble utarbeidet innspill til studentstyrets virksomhetsplan som legger grunnlag for Naturviterstudentenes videre arbeid i styreperioden.

Laster kommentarfelt ..