Hans Fredrik Hoen mottok Bjørngaards ærespris 2016

Hoen fikk prisen utdelt av styreleder for Naturviternes legat, Finn Roar Bruun, under Naturviterforum som ble arrangert torsdag 10. november.

 


Hans Fredrik Hoen, vinner av Bjørngaards ærespris 2016, foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

Vinner av Bjørngaards ærespris 2016 er Hans Fredrik Hoen, professor, NMBU

Hans Fredrik Hoen fikk prisen utdelt av styreleder for Naturviternes legat, Finn Roar Bruun, under Naturviterforum som ble arrangert på Stratos i Oslo, torsdag 10. november. Hoen fikk prisen for sine viktige bidrag innen skogøkonomi, flerbruks- og miljøhensyn, klima, bioøkonomi og økosystemtjenester. 

Juryens begrunnelse:

Hans Fredrik Hoen har hatt et langt og viktig virke som foreleser og forsker ved Institutt for skogbruk og senere Institutt for naturforvaltning. Hans forskning har gitt viktige bidrag innen områder som skogøkonomi, flerbruks- og miljøhensyn, klima, bioøkonomi og økosystemtjenster.  

Hans Fredrik Hoen har vært viktig i sammenslåingsprosessen mellom skogbruk og naturforvaltning til det som i dag er Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og utviklingen av studietilbudet på instituttet. Har var rektor for NMBU ved sammenslåingen med veterinærhøyskolen og var med på å legge det organisatoriske grunnlaget for NMBU til å bli et fullverdig universitet.

Om Bjørngaards ærespris:

  • Prisen skal gis til et medlem av Naturviterne med utdanning eller arbeid i skogbruket og som har gitt vesentlige bidrag av praktisk eller vitenskapelig art.

 

Video fra utdelingen som fant sted under Naturviterforum på Stratos i Oslo torsdag 10. november:


Hans Fredrik Hoen mottar Bjørngaards ærespris av juryleder Finn Roar Bruun, foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere