Kontoransatte beholder betalt lunsjpause

Full seier i Arbeidsretten om betalt lunsjpause

Mandag 16. november falt dommen i en av de mest prinsipielle kollektive saker i nyere tid for Naturviternes medlemmer. En enstemmig Arbeidsrett stadfestet at det er tariffstridig for kommuner å ensidig øke arbeidstiden til kontoransatte etter kommunesammenslåinger.

Det var Fagforbundet og Delta som saksøkte KS, Orkland, Ålesund og Heim kommune, med Naturviterne og fem andre foreninger i Akademikerne som partshjelpere.

— Dette er en viktig seier som vi har ventet på, sier advokat Iuliana Pedersen i Naturviterne. Det er godt å få stadfestet at vår forståelse av tariffavtalen på dette punktet har vært riktig hele veien. 

Denne dommen vil gjelde for alle kontoransatte i kommuner.

De ansatte i Ålesund, Heim og Orkland kommune vil nå ha rett på etterbetaling for den tiden de ikke fikk betalt lunsjpause i 2020, og kommunene må reversere tariffstridige endringer av ordinær arbeidstid. Dommen får betydning for langt flere enn disse. KS pålegges i dommen "med alle tilgjengelige midler å sørge for at tariffstridige endringer av ordinær arbeidstid reverseres".

Dette betyr at dommen vil ha betydning for alle kommuner hvor arbeidstidsordningen i forbindelse med kommunesammenslåing ble endret i strid med tariffavtalen. Dommen fra Arbeidsretten kan ikke ankes og vil være førende også for eventuelle framtidige kommunesammenslåinger.

Bakgrunn for tvisten:

I forbindelse med kommunesammenslåingene i januar 2020 ble alle nye kommuner og fylkeskommuner pålagt av KS å innføre 37,5 timers arbeidstid med tillegg av lunsjpause for alle kontoransatte, uavhengig av den arbeidstiden de hadde før sammenslåingen. I følge KS var de nye kommunene som nyetablerte juridiske enheter forpliktet til å følge hovedregelen i Hovedtariffavtalen om ordinær arbeidstid på 37, 5 timer/uke for alle ansatte i kommunen, og tidligere arbeidstidsordninger for kontoransatte kunne ikke overføres til en ny kommune.

Dette mente Naturviterne og flere andre fagforeninger var i strid med Hovedtariffavtalen, og anbefalte tillitsvalgte å ikke akseptere en økning av arbeidstiden.

For Naturviternes del startet tvisten allerede i 2018 da en del av Sande kommune ble overført til Holmestrand kommune, og hvor våre medlemmer ble møtt med at deres betalte lunsjpause skulle fjernes etter overføring til Holmestrand kommune. I Holmestrand ble tvisten løst etter stort påvirkningsarbeid fra våre tillitsvalgte og tillitsvalgte fra andre fagforeninger overfor kommunestyret. I 2019 ble de tillitsvalgte hørt og kommunestyret videreførte betalt lunsjpause for blant annet våre medlemmer. 

Våre tillitsvalgte har signert uenighetsprotokoll i alle nyetablerte kommuner hvor arbeidstidsordningen skulle økes. Mange kommuner, slik som Orkland, Ålesund og Heim, valgte til tross for tvist med tillitsvalgte å innføre økt arbeidstid.

De lokale tvistene ble løftet til sentralt nivå. Naturviterne med flere kom ikke til enighet med KS.

 

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere