Fagprat og debatt med Naturviterne på Arendalsuka

Fagprat og debatt med Naturviterne på Arendalsuka

Naturviterne retter søkelyset på alternativ energi, smartere arealbruk og diskusjoner rundt statlig styring av naturpolitikken. Møt oss på Arendalsuka

Arendalsuka er en viktig arena for samfunnsdebatt og politisk diskusjon. Naturviterne retter søkelyset på hvordan vi kan håndtere både klima- og naturkrisen gjennom smartere arealbruk og diskusjoner rundt statlig styring av naturpolitikken.

Foredrag: Areal-gjenbruk og solkraft

Programplakat for arrangement 12. august
  • Dato: Mandag 12. august
  • Sted: Thon Hotel, Arendal
  • Tid: Kl. 14:15 - 15:15

Fremtiden krever mer fornybar energi, samtidig som vi må bevare naturen. Dette foredraget utforsker hvordan vi kan gjenbruke forringede grå arealer og innlemme solkraft på en måte som verner om naturen.

Dagmar Hagen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Heine Riise fra Institutt for energiteknikk (IFE) vil dele sin ekspertise. Sammen med Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne, vil de diskutere hvordan vi kan bygge ut fornybar energi uten å ofre verdifull natur.

Debatt: Bør staten styre mer av naturpolitikken?

Programplakat for arrangement 13. august
  • Dato: Tirsdag 13. august
  • Sted: Advokatfirma Tofte Hald, Torvet 3
  • Tid: Kl. 15:00 - 16:00

Norge er kjent for sin desentraliserte naturforvaltning, men med økende press på naturområdene, reises spørsmålet om staten bør ta en mer aktiv rolle.

Denne debatten, arrangert i samarbeid med Juristforbundet, bringer sammen politikere, jurister og forskere for å diskutere balansen mellom lokalt selvstyre og nasjonale miljømål. Deltakerne inkluderer Jon Rikard Kleven (ordfører Vinje, Sp), Tine Larsen (advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma), Sverre Bromander (president Juristforbundet) og Vigdis Vandvik (professor i samfunnsøkologi, Universitetet i Bergen). Debatten ledes av Vegard Valestrand fra Juristforbundet.

Naturviterne inviterer alle interesserte til å delta i disse viktige diskusjonene under Arendalsuka.

Se alle våre arrangement her

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere