Naturviterne støttet skoleungdommens klimastreik i 2019. Det er noe å være stolt av mener Naturviternes studentleder Silje Kristiansen

En student sitt perspektiv på det nye tiåret

Stortingets klimakuttmål for 2020 ble erkjent i oktober 2019 at ikke blir oppfylt. Samtidig anslås det at målene for norske utslipp for 2030 vil være nesten 30% fra Norges offisielle mål. Hva skjedde med en bærekraftig fremtid, spør Silje Kristansen, leder i Naturviterne - Student.

Tekst: Silje Kristiansen, studentleder og medlem i hovedstyret.

Dette kan bli historiens kanskje viktigste tiår, hvorfor er det slik at vi står litt på stedet hvil? Vi trenger kompetansen for å finne svar på spørsmål, og løsninger på problemer. Her trengs et stort spekter med bred, dyp og ny kunnskap. Vi må snakke mer om i morgen på skolen, arbeidsplassen og i samfunnet. Noen kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det ligger med andre ord et stort ansvar på nåværende og fremtidige generasjoner.

Studentene er fremtidens soldater, om man kan kalle det det. De er neste generasjons ledere, politikere, økonomer og forskere. Vi skal ta vare på de unge og de gamle. Og vi skal leve, ikke bare overleve. FNs bærekraftsmål ble utviklet for å være en felles arbeidsplan for å bevare kloden for fremtiden. Alle er enige om at forbruket må reduseres og gjenbruket må økes, og at dette skulle gjerne allerede skjedd i går. Derfor må nye, gode løsninger utvikles, og potensialet er uten grenser!

Jeg hørte nylig at det som kjennetegner og utmerker nordmenn fra andre land er vårt behov for å være selvstendig. Som student, eller ung voksen, vet jeg hvor viktig det er for meg å kunne klare meg helt selv og være uavhengig av andre. Likevel tror jeg at vi må svelge egen stolthet og erklære oss avhengige av hverandre. For vi trenger alle mann på dekk om vi skal sikte oss inn mot målstreken i 2030.

Jeg tror at en motkultur som dagens klimastreikere er viktig og nødvendig for at det skal skje en forandring. Da “klimabrøl” ble kåret til årets ord i 2019 sa det noe om hvordan vi trådde inn i det nye tiåret. Vi har sett millioner av mennesker strømme til gatene for å ta del i skolestreik for klimaet, og det var noe å være stolt av nettopp fordi det viser en enorm styrke og en stor respekt for vår egen klode. Fremtidens generasjoner er avhengige av dette engasjementet for en global bærekraftig utvikling. Jeg håper at vi i år, som i fjor, vil vi brøle enda høyere for fremtiden slik at vi kan nå FNs bærekraftmål i 2030. La oss satse på at klimabrøl blir seiersbrøl!

Fakta:

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987)

 

Laster kommentarfelt ..