Dagfinn S. Hatløy gjenvalgt som forbundsleder

Naturviternes landsmøte gjenvalgte enstemmig Dagfinn S. Hatløy som forbundsleder for perioden 2019-2021. Med seg i Hovedstyret får han Sunniva Østvik Hage, Emily L. Halvorsen, Rune Hedegart, Janne Fossum, Silje Kristiansen og Trygve Ulset.

Naturviternes Hovedstyre 2019 - 2021

Naturviternes hovedstyret 2019 - 2021: Dagfinn S. Hatløy, Sunniva Østvik Hage, Emily L. Halvorsen, Janne Fossum, Rune Hedegart (ikke tilstede: Trygve Ulset, Silje Kristiansen)

Fra venstre: Rune Hedegart (Naturviterne Kommune), Janne Fossum (Naturviterne Stat), Dagfinn S. Hatløy (forbundsleder), Sunniva Østvik Hage (fri plass), Emily L. Halvorsen (Naturviterne Privat). (Ikke tilstede: Silje Kristiansen (Naturviterne Student), Trygve Ulset (ansattes representant).) Foto: Torbjørn Hundere/Naturviterne

 

Naturviternes Landsmøte 2019

Naturviterne avholdt sitt landsmøte på Thon Hotel Opera torsdag 14. mars. 

Valgkomiteens innstilling til nytt Hovedstyre for perioden 2019-2021 ble enstemmig vedtatt: 

 • Forbundsleder: Dagfinn S. Hatløy (Fylkesmannen i Rogaland)
   
 • Styremedlem (fri plass): Sunniva Østvik Hage (Oslo kommune)
  • Varamedlem (fri plass): Ragnhild Borchsenius (Norsk Landbruksrådgiving)
    
 • Styremedlem (privat): Emily L. Halvorsen (Forum for natur og friluftsliv)
  • Varamedlem (privat): Kirsti M. H. Myran (Oi Trøndersk mat og drikke AS)
    
 • Styremedlem (kommune): Rune Hedegart (Trøndelag fylkeskommune)
  • Varamedlem (kommune): Jarl Devik (Mo og Jølster videregående skole)
    
 • Styremedlem (stat): Janne Fossum (Fylkesmannen i Oslo og Viken)
  • Varamedlem (stat): Alf E. Støle Sunde (Statens vegvesen)
    

I tillegg har studentene og de ansatte en representant.

 

Hovedstyret konstituerer selv nestleder.

 

Landsmøtet vedtok bl. a. ni ulike resolusjoner, revidert Samfunnspolitisk plattform, budsjett og nye kontingentsatser. Vi vil komme tilbake og rapportere utfyllende om disse punktene.

 

Dagfinn S. Hatløy ble enstemmig gjenvalgt som forbundsleder av Naturviternes landsmøte 2019

 

Fra Naturviternes landsmøte 2019

 

 

Laster kommentarfelt ..