Dagens system for vurdering av vindkraft mangler tillit

Dagens system for vurdering av vindkraft mangler tillit

Regjeringens beslutning om å droppe «Nasjonal ramme for vindkraft» må bli et skritt videre til et bedre system for vurdering av vindkraftsøknader.

Systemet for vindkraftutbygging i Norge må gjennomgås mener Naturviterne. Dagens system mangler tillit i befolkningen.

I dag svikter det i en del saker på kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, og lokal medvirkning og åpenhet i sakene er ofte ikke god nok. Det har høringen og engasjementet rundt nasjonal ramme vindkraft vist.

Naturvitere sa i sin høringsuttale at vi «ser behovet for en nasjonal ramme for vindkraft. Det kan gi nødvendige avklaringer og forutsigbarhet for natur, næring og lokalmiljø.»

Naturviterne mener fortsatt Norge trenger en samla plan for hvordan vi skal håndtere vindkraft på land, utbygging eller ikke. En slik plan må også vurdere framtidig satsing og tilgang på annen fornybar energi i Norge, f. eks oppgradering av eldre vannkraftverk, mer satsing på solenergi, og ikke minst prioritering av energieffektivisering.

Norge har hatt god tradisjon for kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser og system for vurdering av konfliktsaker om utbygging eller ikke. Dette har sviktet de senere år i vindkraftsaker.

De over 5000 høringssvarene til nasjonal ramme vindkraft er en stor kunnskap som må brukes i det videre arbeid med å forbedre dagens konsesjons- søknadssystem. Det trengs en grundig gjennomgang av systemet. Det er i dag til dels vesentlige mangler ved mange av konsekvensvurderingene, og stor variasjon i kvaliteten på natur- og miljøkartlegginger. Naturviterne mener framtidig vurdering av vindkraft må forankres bedre i plan- og bygningsloven.

Til slutt, vi må slutte å kalle det vindmøller. Vindmøller ble ikke brukt til å produsere elektrisk energi, de ble brukt til håndverk og landbruk. Det vi bygger i Norge er vindturbiner og vindkraft. Det å kalle det vindpark er og misbruk av begrepet park. De anlegg som søkes i dag er vindindustrianlegg, ikke parker, og må vurderes som det.

Laster kommentarfelt ..