Anne Sverdrup-Thygeson Vinner av Akademikerprisen 2023

Anne Sverdrup-Thygeson vinner Akademikerprisen

Anne Sverdrup-Thygeson er vinneren av Akademikerprisen 2023. Hun har tatt på seg oppgaven å være titusenvis av små og stemmeløse arter sitt fremste talerør i en tid der naturmangfold er under sterkt press over hele verden.

Anne Sverdrup-Thygeson er vinneren av Akademikerprisen 2023.

Anne Sverdrup-Thygeson Vinner av Akademikerprisen 2023

— Prisvinneren er en sjelden akademiker som utmerker seg både med en omfattende forskning og vitenskapelig produksjon, og en bred formidling i samfunnet. Hun har i Norge tatt rollen som en sentral formidler av hvordan artsmangfold og bærekraft henger sammen, sier juryleder for Akademikerprisen Jan Inge Eidem.

Mange av oss er blitt bedre kjent med insektenes forunderlige verden gjennom prisvinnerens forfatterskap. Med engasjerende og forskningsbasert kunnskap skildrer hun mangfoldet til disse panserkledde små krypene og de viktige tjenestene de gjør for naturen som å bestøve og bryte ned dødt materiale til ny jord.  Vi møter henne ofte som ekspertstemme i mediene, som kronikør, debattant, sakprosaforfatter, barnebokforfatter og som foredragsholder.

— Å få denne prisen, å få slik støtte fra et bredt fagmiljø som det Akademikerne representerer, er rett og slett stort. Det gir meg energi og pågangsmot til å fortsette å formidle om mitt fag, bevaringsbiologi, i samfunnet. Til å fortsette å snakke og skrive på vegne av titusenvis av små og stemmeløse arter, på en måte jeg håper alle kan forstå sier Sverdrup-Thygeson.

Anne Sverdrup-Thygeson ble nylig utnevnt til æresdoktor på Sveriges Lantbruksuniversitet. Hun har tidligere  mottatt Forskningsrådets formidlingspris i 2020 og Bonnevieprisen for arbeid med formidling av biologifaget i 2018.

Anne Sverdrup-Thygeson er medlem av juryen til Naturviterprisen som offentliggjøres 24. oktober

Hør samtale i NaturviterPodden med Anne Sverdup-Thygeson i forbindelse med hennes bok «På naturens skuldre»:

Om AKADEMIKERPRISEN:

Akademikerprisen gis til norske eller utenlandske personer som har utmerket seg med sin forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet. Prisen er en skulptur av Nico Widerberg og 150 000 kroner i støtte til prisvinners arbeid i kunnskapsformidling. Akademikerprisen deles ut av Akademikerne, som er hovedorganisasjonen for høyt utdannede. Prisutdelingen finner sted 25. oktober på Sentralen.

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2022: Andreas Wahl, fysiker og programleder
 • 2021: Line Vold og Espen Rostrup Nakstad, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet
 • 2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter. 
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO. 
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH. 
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.
Laster kommentarfelt ..