Naturviternes lønnsresultater

Aktuelt om årets lønnsforhandlinger

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk industri og Fellesforbundet kort tid etter at de startet opp igjen mandag denne uken. Partene er i gang med frivillig mekling hos Riksmekleren. Resultatet av frontfagoppgjøret vil ha ekstra mye å si for hva du får i lønningsposen dette året. Vi gir deg mer om bakgrunnen her.

Lønnsoppgjøret 2020 

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk industri og Fellesforbundet (de såkalte frontfagene) kort tid etter at de startet opp igjen mandag denne uken. Partene er nå i gang med frivillig mekling hos Riksmekleren. Fristen for å komme fram til en løsning ved mekling går ut ved midnatt 20. august.

Frontfagsforhandlingene skal være en veiledende norm for øvrige oppgjør over tid. Men dersom forholdene lokalt tilsier det, kan resultatet av de lokale forhandlingene det enkelte år bli både over og under frontfagsrammen. Dette må være utgangspunktet også i år, men koronapandemien og usikkerheten rundt konsekvensene av denne vil nok medføre at det frontfagene blir enige om i år, vil ha ekstra mye å si for hva du får i lønningsposen dette året. 

Hva vet vi i dag

Det er vanskelig å spå noe om utfallet av frontfagsforhandlingene, men i og med at det er hovedoppgjør og det også skal forhandles om innhold i avtaler i år, er det sannsynlig at partene vil kunne bli enige om rettigheter i avtalene som vil gi mer langsiktige og moderate økonomiske konsekvenser for bedriftene, enn rene lønnskrav.

Årets oppgjør kan også være en god anledning til å fremme krav om mer grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler - både de sentrale og lokale avtalene. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å sette miljø på dagsorden i forhandlingene og invitere arbeidsgiver til dialog om hvilke tiltak som kan iverksettes i din bedrift for å sikre miljø og naturmangfold.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom 12. august med oppdatert anslag for økning i konsumprisindeksen 2019-2020 på 1,4 %: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tbu-anslar-konsumprisveksten-til-14-prosent-i-2020/id2724423/

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til prisutviklingen både på grunn av usikkerhet rundt kronekursen, energiprisene og konsekvensene av koronapandemien.

Naturviterne følger med på den pågående meklingen mellom partene i frontfaget og vil komme med oppdatert informasjon både her og i egne informasjonsskriv til tillitsvalgte, når resultatet er klart.

Viktige datoer

Foreløpige datoer for oppstart av forhandlinger i andre tariffområder er:

  • Spekter SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter-området) 25. august
  • Akademikerne Helse 28. august
  • Akademikerne Stat 1. september
  • KS 3. september
  • Oslo kommune 3. september
  • Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) 22. september

Om forhandlingene starter opp som planlagt, vil avhenge av utfallet av meklingen mellom frontfagene.

For mer informasjon se

 

Har du spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret?

 

Privat sektor:

Ingvild Irgens-Jensen, advokatfullmektig, Naturviterne 

e-post: ii@naturviterne.no 

mobil: 408 78 008

 

Offentlig sektor:

Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær, Naturvitere

e-post: ojk@naturviterne.no

mobil: 918 50 187

Laster kommentarfelt ..