Kari Sollien, leder i Akademikerne

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene.

Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte.

— Vi er fornøyd med å ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

3. mars i år signerte Akademikerne sammen med de andre hovedorganisasjonene forslag til løsning på ny offentlig tjenestepensjon. I dag ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.

— Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sollien.

Behandlet av Naturviterne

Offentlig tjenestepensjon har i lengre tid også vært grundig diskutert og behandlet hos Naturviterne som enkeltforening.

I Hovedstyret 5. juni ble det en delt innstilling. Det var flere forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak fra sekretariatet: "Naturviterne gir sin tilslutning til den fremforhandlede avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor." Forslaget falt med 0 stemmer.

Forslag fra forbundsleder: "Hovedstyret har langt på vei forståelse for sektorstyre kommune sine vurderinger om svakhetene ved den fremforhandlede avtalen. Hovedstyret legger samtidig avgjørende vekt på at det er vesentlig risiko ved å si nei til fremforhandlede avtale. Det kan være langt frem i tid før en på ny er i forhandlingsposisjon, og når det skjer vil det være stor usikkerhet knyttet til om det er grunnlag for å få en bedre avtale. Ut fra en samlet vurdering gir Naturviterne sin tilslutning til den framforhandlede avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor." Forslaget falt med 3 stemmer.

Vedtak: Forslag fra sektorstyre kommune: "Styret i Naturviterne kan ikke anbefale den fremforhandlede løsningen på ny offentlig tjenestepensjon for våre medlemmer." Vedtaket ble fattet med 4 stemmer.

— En pensjonsordning i offentlig sektor som står seg over tid er viktig for våre medlemmer. Naturviterne vil framover bidra i Akademikerne sitt arbeid med å forbedre enkeltelementer i ny pensjonsordning og i arbeidet med implementeringen av avtalen, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Saken er oppdatert 15. juni.

Laster kommentarfelt ..