ari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Dermed er det klart at det ble brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen og at partene må ha bistand av Riksmekleren.

Lønnsoppgjøret i statlig sektor startet mandag 22. april. Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om reallønnsvekst for medlemmene og å beholde egen avtalemodell.Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43 000 høyt utdannede.

Absolutt krav å beholde egen avtalemodell

Statens personaldirektør, Gisle Norheim varslet under åpningen av oppgjøret at staten kun ville tilby likelydende hovedtariffavtaler til alle de fire hovedsammenslutningene.

- Statens tilbud til avtalemodell står langt i fra den avtalen vi har i dag, tilbudet inneholder flere elementer som vi ikke kan akseptere, sier Tønnessen Nordli om statens tilbud.

I dag er det to avtalemodeller i staten. Akademikerne og Unio har én avtalemodell, YS og LO en annen. Avtalemodellen Akademikerne har i dag sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger.

- Sentral fordeling av lønnsmidlene har erfaringsvis aldri lønt seg for våre medlemmer, som har utdanning på masternivå. Vi mener også at de lokale partene har bedre forutsetninger for å gjennomføre forhandlinger og prioriteringer som treffer virksomhetens behov, sier Nordli.

Nordli har tidligere uttalt at det blir streik hvis Akademikerne ikke får beholde egen avtale.

- Statens forslag til avtalemodell vil ikke løse de utfordringene statlige virksomheter har med å beholde og rekruttere arbeidstakerne de trenger, fortsetter hun.

Hun beskriver forhandlingene som fastlåste.

- Overordnet står partene langt fra hverandre og vi har så langt ikke nærmet oss en løsning, derfor ble det brudd i dag. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, sier Nordli.

Viktig med lokale forhandlinger, sier forbundsleder i Naturviterne 

Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

– Vi ser at Naturviterkompetansen er stadig mer etterspurt. For å rekruttere og beholde denne kompetansen er lønn et av flere viktige virkemidler. Derfor er det viktig at lønna forhandles lokalt der man har best oversikt over behovene man har, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne. 

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 23. mai klokken 24.00.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post