Advarer mot svekkelse av samfunnssikkerheten

Advarer mot svekkelse av samfunnssikkerheten

Både fylkesmenn og Naturviterne frykter konsekvenser av at NVE må nedprioritere en del arbeid og gi færre uttaler til kommunene sine arealplaner. Saken er omtalt i Klassekampen.

Kommunene har som planmyndighet etter plan- og bygningsloven hovedansvaret for å tilpasse oss det framtidige klima og forebygge skade på liv, helse og eiendom. Men kommunene makter ikke dette alene, og det er lang tradisjon i Norge for at staten, gjennom NVE og Fylkesmannen, bidrar og støtter opp kommunene.

Nå har NVE sendt brev til kommunene hvor de varsler at de vil nedprioritere arbeidet med uttalelser til kommunenes arealplaner. Samtidig har de sendt brev til fylkesmennene hvor de ber dem ta et større ansvar for å sikre at flom- og skredsikkerhetsarbeidet blir ivaretatt i kommunenes planleggingsarbeid. 

Fylkesmenn advarer – og Naturviterne frykter konsekvensene dette har å si for fremtidig samfunnssikerhet:

– Våre folk ser at det kan være planer som glipper. NVEs nedprioritering kan gi utbygging av boliger, skoler og bedrifter som ikke burde være godkjent. I verste fall kan det være snakk om skade på liv og helse, sier Dagfinn S. Hatløy til Klassekampen.

Til avisen sier han at problemene i kommende år vil bli større og ikke mindre: 

– Både byer og bygder er i stor grad utbygd, og nye arealer ligger vanskeligere til. Samtidig endrer klimaet seg, og antall utbygginger øker. – Særlig små og mellomstore kommuner ønsker støtte og hjelp, ikke minst i de deler av landet som er særlig rammet av klimaforandringer, sier Hatløy.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere