Geologi

Geofag

Geologer finner olje og mineraler, sørger for rasfrie veier og jernbaner og er viktig i klimatilpasningen. Her kan du lese mer om hvor du kan søke jobber og hva du kan få i lønn.

Geofag er vitenskapen om jordas oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet. Under denne paraplyen har vi både geologi, geofysikk og geografi.

Som geolog har du god kjennskap til bergarter, hvilke egenskaper de har (mineralogi), og hvordan landformene er dannet gjennom historien (morfologi). Paleontologi (forhistorisk liv) har både geologiske og biologiske komponenter.

Geofysikken tar nærmere for seg temaer som mekanikk, elektromekanisme, termodynamikk, og handler mer om energi og bevegelse. Geografien handler om det som skjer ytterst på planeten og er et bredt fagfelt med mange komponenter. For eksempel handler fysisk geografi om hvordan bergarter, jordsmonn og biologi påvirker dyre- og plantelivets utbredelse og klimatologi handler om klimatiske forhold.

Hvor kan jeg jobbe?

Miljødirektoratet er den største arbeidsgiveren blant geologer organisert i Naturviterne. Geologisk kompetanse er sentralt i for eksempel å forvalte geoinformasjon og gi råd om geologiske forhold i forbindelse med gruvevirksomhet og deponier, og hos statsforvalterne kan geologer ha lignende oppgaver.

Statens vegvesen ansetter også geologer, først og fremst for planlegging og bygging av veier og tunneler. I fylkeskommuner og i kommuner jobber geologer som rådgivere eller i undervisning, og på universiteter og høgskoler først og fremst knyttet til forskning og undervisning. Direktoratet for mineralforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet er andre aktuelle statlige arbeidsplasser.

Petroleumsnæringen, inkludert både oljeselskaper og konsulentbransjen, bruker geovitenskapelig kompetanse særlig i forbindelse med undersøkelser.

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer.

Aktuelle arbeidsgivere

 • Bane NOR
 • Baker Hughes Inc
 • Breheimsenteret
 • CapeOmega
 • Civil Consulting
 • Cowi
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS)
 • EnterCard Norge
 • Equinor 
 • Fiskeridirektoratet
 • GCE Subsea
 • Geodata
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • LUKOIL Overseas North Shelf
 • Lundin Norway
 • Maersk Oil AS
 • Miljødirektoratet
 • Multiconsult
 • NCC Norge
 • NOKUT
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Bremuseum
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Metallretur 
 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)
 • Oljedirektoratet
 • Rambøll
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalteren
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
   

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser