Christian Steel

Naturviterprisen 2022 tildeles biolog Christian Steel

Publisert: 28.10.2022

Naturviterprisen deles ut til en faglig dyktig naturviter som har fremhevet naturviterfagene, drevet god formidling og medvirket til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Årets pris tildeles biolog Christian Steel som en engasjerende og fremragende formilder av naturens verdi i offentlig debatt.

Christin Steel er til daglig generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima. Juryen har fremhevet Steels evne til å gi en naturen en tydelig stemme og fremme verdien av naturmangfold i offentligheten.

- Christian evner å kombinere faglig tyngde og personlig engasjement på en måte som inspirerer, uttaler juryleder Alvhild Hedstein.

I juryens begrunnelse trekkes det frem at Steel evner å bruk sin naturviterkompetanse til å forklare komplekse problemer på en lettfaglig måte som engasjerer et bredt publikum. Videre påpekes det at Steel ofte er å se i debatter og nyhetsinnslag og er en aktiv kronikør som sikrer at myra og skogen har en plass i avisenes debattflater.

- Steel klarer å skape interesse for hule eiker og myrer på en måte som både vekker undring og engasjerer. Det er unikt, og det er en glede å tildele Christian årets Naturviterpris, sier juryleder Hedstein.

Juryen hatt fått mange gode kandidatforslag til Naturviterprisen. Det tyder på at det stor interesse for prisen og viktigheten av naturviterkompetanse.

- Hedstein håper andre Naturvitere kan la seg inspirer av Christian. Han er modig, saklig og står trygt plantet i faglig vurderinger når han uttaler seg, avslutter Hedstein.
 

Juryens begrunnelse:

Christian Steel er en tydelig og engasjerende formidler av naturverdier, som evner å skape oppmerksomhet og løfte naturfaglige spørsmål inn i offentligheten.

Gjennom en årrekke har Steel vist et stort samfunnsengasjement for å gi naturen en tydelig stemme og fremme verdien av naturmangfold i offentligheten. Han utfordrer politikere, næringsliv og forvaltning både på problemforståelse og løsningsforslag.

Han er ofte å se i debatter og nyhetsinnslag og er en aktiv kronikør som sikrer at myra og skogen har en plass i avisenes debattflater. Steel er uredd når han taler dyr, fugler og insekters sak i møte med hytteutbygging, boligfelt, veier eller elver som legges i rør.

Steel evner å bruk sin naturviterkompetanse til å forklare komplekse problemer på en lettfaglig måte som engasjerer et bredt publikum. Som generalsekretær har Steel bidratt til å løfte miljøorganisasjonen Sambia sin posisjon i offentligheten og etablere et sterkt faglig miljø som setter biologisk mangfold på dagsorden.

Steel er utdannet biolog med fugler som spesialfelt, og har skrevet flere naturvitenskapelig artikler. Han leverte sin Cand. Scient ved Universitetet i Oslo med hovedfag på kattugle.

Årets Naturvitepris tildeles Christian Steel både som en faglig dyktig naturviter og en viktig stemme for truet natur.

Juryens begrunnelse 2022. 

Pressehenvendelser: 
Anders Skrede, politisk rådgiver
Morten Wedege, forbundsleder 

 

Om Naturviterprisen.

Naturviterprisen er opprettet av Naturviterne og deles ut til en naturviter som har utmerket seg med:
 

  • faglig dyktighet
  • medvirkning til bærekraftig utvikling av samfunnet
  • fremhevet naturviterfagene
  • god formidling av arbeidet
     

Naturviterprisen er på kr 50.000,- en statuett og et diplom.

Selve prisutdelingen vil skje på Naturviterforum 10. november.