Morten Wedege, forbundsleder Naturviterne

Naturviternes innspill til kommende Stortingsmeldinger om klima og natur

Publisert: 15.01.2024

Arealpolitikken må strammes inn og samfunnet må utnytte grå areal og eksisterende bygningsmasse ved utbygging av fornybar energi. – Vi trenger en tydelig plan for bedre økonomisering og gjenbruk av arealer når vi skal løse både en natur og klimakrise på samme tid, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

Regjeringen har startet arbeidet med å følge opp naturavtalen. I løpet av året skal det komme både en stortingsmelding om natur og en stortingsmelding om klima.

Naturviterne har i sitt innspill til regjeringen spesielt løftet frem viktigheten av god arealpolitikk.

- Arealbruk er en utfordring for både natur og klima, derfor mener også Naturviterne at nedbygging av naturarealer nå må begrenses til et minimum, presiseres Wedege.

Han vil følge prosessen med begge stortingsmeldingene nøye fremover, og er opptatt av at kunnskapen medlemmene sitter på blir lyttet til. På Naturviternes landsmøtet ble det spesifikt løftet frem et behov for at forvaltningen nå må styrkes.

- Det er utrolig mange flinke naturviterne der ute som er tett på i vurderinger av utbyggingsalternativer, håndtering av forvaltningsregler og arealplanlegging. Jeg opplever et sterkt behov om både mer tid og ressurser til så viktige oppgaver, men også en klar etterlysning etter tydeligere natur og klimapolitikk fra regjering og storting. 

I sitt innspill påpeker Naturviterne at det er urimelig å forvente at lokalpolitikere som opplever et stort press fra flere hold, skal kunne forventes å prioritere klima og naturhensyn på et overordnet nivå, og vurdere de samlede konsekvensene av enkeltbeslutninger.

- Det trengs bedre beslutningstøtte, mener Wedege. I naturarbeidet må staten stramme inn regler og dispensasjonsbruk, mens i klimaarbeidet må samarbeidet mellom de ulike statlige etatene og kommunene styrkes, oppsummere han.

Fra tidligere er det dokumentert at spesielt små og mellomstore kommuner spesielt har et behov for et kompetanse- og kapasitetsløft på natur og klimaarbeid. I budsjettforliket for 2024 ble summen til tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanlegging økt.

- Dette er svært positivt, at det har kommet ekstra søknadsmidler. Men om dette er tilstrekkelig gitt omfanget av utdaterte kommuneplaner, er noe Naturviterne selvfølgelig vil følge med på fremover. Naturviterne mener også at kapasiteten og fagmiljøene først og fremst må styrkes gjennom flere faste stillinger, avslutter Wedege.

Les Naturviternes innspill til arbeid med ny stortingsmelding og natur og klima.