Forbundsleder Morten Wedege

Naturviterne ber regjeringen og Stortinget om økt satsning på forebygging av naturskader

Publisert: 16.10.2023

Det treng en opptrappingsplan for styrking av offentlige fagmiljøer innen forebygging av naturskade og klimatilpasning i statsbudsjettet for 2024.

I et felles brev sendt Stortingets energi- og miljøkomité ber Naturviterne, KS, Finans Norge, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og Rådgivende Ingeniørers Forening regjeringen og Stortinget om en opptrappingsplan for å satse mer på klimatilpasning og forebygging av naturskade.

- Naturviterne har over flere år pekt på behovet for mer folk hos NVE, utdyper forbundsleder Morten Wedege. Han frykter forebyggende arbeid kan bli utsatt når ressurser må prioriteres til krisehåndtering etter ekstremværhendelser.

NVE har selv over flere år gjentatt at mangel på fagkompetanse, samt utfordringer i samarbeid med kommuner eller grunneier, gjør at penger bevilget til skred- og rassikring har blitt stående utbrukt.

- Det er gledelig at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for neste år øker driftsbudsjett til NVE, men kommunene må også få mer oppfølging og støtte. Spesifikt trengs det et ressurs- og kompetanseløft for arealplanlegging i kommunene, mener Wedege.

I brevet minner organisasjonene om at det er mye arbeid å ta igjen. I 2021 anslo NVE etterslep på rundt 85 milliarder kroner for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturskade. Gjerdrumutvalget  foreslo å øke de årlige bevilgningene til NVE fra dagens 300 millioner til 1,5 milliarder kroner for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturfare. 

Wedege stusser også over hvorfor regjeringen har forslått å fjerne Klimasatsordningen, som har gitt gode resultater for å kutte utslipp lokalt.

- Mitt inntrykk at er ordningen har vært populær, og fungert som en gulerot for å gjennomføre tiltak som ellers ikke ville ha blitt prioritert. Her håper jeg både regjeringen og budsjettpartner SV tenker seg godt om. Wedege mener det er viktig å se helheten i tiltakspakka, når vi både skal kutte utslipp og tilpasse oss et klima i rask endring på samme tid.

Brevet er datert 11. oktober 2023 stilet til Stortingets energi- og miljøkomité med kopi til finanskomitéen, og signert av følgende:

  • Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  • Morten Ingebrigtsen Wedege, forbundsleder i Naturviterne
  • Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag
  • Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann
  • Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening
  • Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening
  • Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Samarbeidspartnere