Merete Skaug

Merete er generalsekretær i Naturviterne. Blogger spesielt om tema knyttet til arbeidsliv og karriere

I disse dager er det mye diskusjon om «det nye arbeidslivet». Pandemien har medført en enorm digital kompetanseheving, og vist at det er mulig å jobbe godt hjemmefra. Mange vente seg under pandemien til et liv med hjemmekontor og satte pris på det. Nå som pandemien er slutt er det for mange en målsetting at vi kan ta vare på noen av godene ved hjemmekontoret, samtidig som man finner tilbake til kontorfellesskapet, som også er viktig.

Naturviterne er opptatt av et fleksibelt arbeidsliv, hvor bruk av hjemmekontor kan brukes der det passer for den enkelte og for fellesskapet. Bruken av hjemmekontor må også være basert på frivillighet, da vi er ulike og har ulike hjemmesituasjoner. Samtidig er det viktig å tenke gjennom hvilke følger bruk av hjemmekontor kan ha.

Undersøkelser viser at selv i «det likestilte Norge» er det større skjevfordeling av arbeid i hjemmet enn det mange tror. Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse og forskning fra Likestillingssenteret viser at kvinner bruker mer tid på husarbeid og omsorg for barn enn menn gjør. En av fordelene med hjemmekontoret er at mange opplever mindre stress for å få hverdagens gjøremål til å gå opp. De som tar størst ansvar i hjemmet kan ut fra det ha større sannsynlighet for å oppleve stress ved å gå tilbake til en kontorhverdag.

Det å være fysisk tilstede på arbeidsplassen er viktig for å få med seg hva som skjer, få med seg både den formelle og uformelle informasjonsstrømmen og påvirke beslutninger. Da alle satt på hjemmekontor ble informasjonsstrømmen ivaretatt digitalt, dette kan mange steder endre seg når arbeidsplassen åpnes igjen. Det er også en fordel å være synlig på fysiske møteplasser.

I Naturviternes undersøkelse om arbeidshverdagen under pandemien, gjennomført i 2021, kom det frem at 49 % ønsker seg mer hjemmekontor når pandemien tar slutt. Av dem er 55 % kvinner og 42 % menn. Den gruppen hvor flest ønsker seg mer hjemmekontor er i gruppen kvinner mellom 40 og 49 år, der er det 61 %.

Den enkelte arbeidsgiver, og leder, har et ansvar for å legge til rette for en arbeidshverdag hvor alle blir sett og hørt, og det er en balanse mellom jobb og fritid. Samtidig er det også viktig at hver enkelt tenker gjennom hvordan man bruker fleksibiliteten som «det nye arbeidslivet» gir. Fokus på likestilling gjennom flere tiår har gitt resultater, og dette er det viktig at vi følger opp og utvikler i tiden som kommer også.

God 8. mars!