Generalsekretær

logo sabima
Sabima arbeider for å stanse tapet av naturmangfold. Vi er en organisasjon med stor faglig tyngde og er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Vi teller i dag 15 årsverk, og er i vekst.

Sabima har reell innflytelse på norsk politikk, med et bredt kontaktnett i relevante miljøer. Vi utformer politikk og løsninger for naturmangfoldet, bidrar til økt kartlegging av norsk natur og sprer kunnskap om arter og økologi. Vi har stått bak kampanjer som har endret norsk miljøpolitikk. Å arbeide i Sabima er engasjerende, inspirerende og lærerikt.

Sabima søker en generalsekretær som kan lede og utvikle vår miljøorganisasjon i en spennende tid fremover. Vi ser etter deg som vil bruke dine styrker for å redde norsk naturmangfold.

Vår nye generalsekretær

Vi ser etter deg som ønsker å representere Sabima, våre verdier og vår strategi i kampen for norsk naturmangfold på en god måte, og som identifiserer deg med våre mål. Vi ønsker oss en generalsekretær som gjennom inkluderende og inspirerende ledelse staker ut en kurs og prioriterer godt for å sikre gjennomslag for naturen. Vi ser etter deg som kan arbeide strukturert for å oppfylle målene i Sabimas strategi, og som kan finne nye løsninger.

Som generalsekretær vil du ha overordnet administrativt og faglig ansvar for driften av Sabima og for organisasjonsutvikling. Du vil ha det øverste personalansvaret for de ansatte, og være nærmeste leder for mellomledere. Du blir sentral i Sabimas ledergruppe som samarbeider om strategiske og organisatoriske oppgaver for organisasjonen som helhet. I Sabima samarbeider du mye og tett med alle ansatte. Du får også tilgang til et bredt nettverk i form av våre medlemsorganisasjoner, og styret i Sabima er faglig dyktig og din arbeidsgiver.

Vår nye generalsekretær må kunne jobbe med et bredt spekter av ulike aktører og trives både i felt og på Stortinget. Du må ha innsikt i samspillet med myndighetene og ulike kilder til finansiering. Som generalsekretær er du vår spydspiss i møte med en lang rekke interessenter og offentligheten og du må derfor være god i debatt, på scenen og i media.

Vi tror at du

 • Har et sterkt ønske om å bidra til å stanse tapet av naturmangfold.
 • Er en samlende, motiverende, trygg og lyttende leder.
 • Liker å snakke med folk og kan bygge tillitsskapende relasjoner.
 • Har god fremstillingsevne.
 • Har politisk teft og kunnskap om norsk politikk og forvaltning.
 • Har et strategisk hode og liker å utarbeide og gjennomføre involverende prosesser og strategier.

Din bakgrunn og kompetanse

 • Ledererfaring, herunder erfaring med personalledelse.
 • Erfaring med politisk påvirkningsarbeid i Norge.
 • God innsikt i biologi, økologi og naturforvaltning.
 • God samfunnsforståelse og kjennskap til politiske prosesser.
 • God økonomiforståelse.
 • Erfaring fra arbeid med media.
 • Erfaring fra Sabimas arbeidsområder er en fordel.
 • Kjennskap til feltets aktører er en fordel.

Ellers vil personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Hos oss får du

 • Jobbe hver dag med å redde norsk natur!
 • Lede og være en del av et inkluderende, kompetent og engasjert kollegium som spiller på lag.
 • Stort spillerom til å forme og utvikle rollen som generalsekretær. 
 • Arbeidssted i lyse kontorlokaler i Oslo sentrum, samlokalisert med flere andre miljøorganisasjoner.
 • Lønn etter avtale med styret. Stillingen er særskilt uavhengig og det er viktig at du kan trives med et fleksibelt, men tidvis krevende arbeidsprogram. Det opplyses om at Sabimas styre vektlegger viktigheten av at avstanden mellom leders og de ansattes lønn ikke skal bli for stor. 

Sabima ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Marius R. Gulbranson på telefon 41 07 17 11.

Din søknad vil bli behandlet av ansettelseskomiteen som vil legge frem søkerliste og aktuelle kandidater for styret. Opplysninger vil behandles konfidensielt.

Frist

 • 15.7.2024

Søk her

 

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere