Podkast
— Snakk mindre om klimaendringer og mer om samfunnsendringer! Carlo Aall
— Snakk mindre om klimaendringer og mer om samfunnsendringer! Carlo Aall

— Snakk mindre om klimaendringer og mer om samfunnsendringer!

I denne podkasten snakker vi med Carlo Aall, som er klimaforsker ved Vestlandsforsking. Han mener at både klimaforskere, politikere og media må erkjenne at det kan bli for enkelt å legge skylden på klimaendringer alene hver gang det oppstår en naturkatastrofe.

— Snakk mindre om klimaendringer og mer om samfunnsendringer!

I denne podkasten snakker vi med Carlo Aall, som er klimaforsker ved Vestlandsforsking.

Han mener at både klimaforskere, politikere og media må erkjenne at det kan bli for enkelt å legge skylden på klimaendringer alene hver gang det oppstår en naturkatastrofe. Klimaendringer og samfunnsendringer må sees mer i sammenheng — og tiltakene for å redusere klimagassutslipp må også kobles på for å redusere klimarisiko.