Podkast

Nordmenns bekymring for tap av natur øker

En samtale med Anne Martinussen, seniorrådgiver i seksjon for trua arter og naturtyper i Miljødirektoratet.

I denne episoden snakker vi med Anne Martinussen i Miljødirektoratet om at nordmennsbekymring for tap av natur øker. En undersøkelse viser en tydelig endring i innbyggernes holdninger til naturmangfold mellom 2014 og 2020.

Last ned hele undersøkelsen her:

https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2XEFYVHK5JAJZEKGWAFZZPTLKWL