Podkast
Samtale med Beate Engelschiøn, pensjonsekspert i Statens pensjonskasse (SPK)

Navigering i pensjonslabyrinten: Ekspertens Råd

Samtale med Beate Engelschiøn, pensjonsekspert i Statens pensjonskasse (SPK)

Om NaturviterPodden
Hva gjør en naturviter og hvorfor er arbeidet viktig for bærekraftig utvikling av samfunnet? Hva skjer i en fagforening? Hvorfor er vi opptatt av å snakke om lønn og spillereglene i arbeidslivet? Dette og mange andre spørsmål er vi opptatt av i NaturviterPodden. Intervjuer er Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPodden.

Alle de store plattformene distribuerer NaturviterPodden:


 

Navigering i pensjonslabyrinten: Ekspertens Råd

Nylig deltok Beate Engelschiøn, pensjonsekspert i Statens pensjonskasse (SPK), i en episode av NaturviterPodden. Her ga hun sine verdifulle råd og tips rundt pensjon til våre medlemmer. I denne artikkelen ser vi nærmere på høydepunktene fra samtalen — og hva du som medlem bør vite om pensjonsplanlegging.

Regelverket rundt pensjon har gjennomgått store endringer, spesielt med pensjonsreformen i 2011. Dette har medført forskjellige regler for ulike aldersgrupper, noe som kan gjøre landskapet krevende å få oversikt på.

Hvorfor finner mange pensjon så utfordrende?

Beate Engelschiøn peker på to hovedårsaker. For det første kan det for mange føles som om pensjon ligger langt frem i tid, noe som gjør det utfordrende å relatere til emnet i det daglige. For det andre har regelverket rundt pensjon blitt komplekst, og mange føler seg overveldet av all informasjonen.

En interessant forskjell Beate peker på, er at i offentlig sektor, blir de ansatte "tatt godt vare på av systemet". De trenger ikke å ta mange aktive valg, og har ikke like mye frihet til å bestemme hvordan pengene skal forvaltes. I privat sektor derimot, har arbeidstakeren mer ansvar for å velge hvordan pengene skal investeres, noe som gir dem mer kontroll, men også mer risiko.

Tredeling av pensjon

Hovedmodellen for pensjon i Norge kan sees som en "tredeling" bestående av folketrygden, tjenestepensjonen og private pensjonssparingsordninger. Folketrygden er grunnpensjonen som alle nordmenn har rett til, mens tjenestepensjonen er noe arbeidsgiver sparer for deg.

For å forstå og dra nytte av pensjonsordningen fullt ut, bør man få en fullstendig oversikt over sin egen situasjon. Beate anbefaler at man stiller spørsmål om pensjonsordning i jobbintervjuer for å sikre at man har den beste mulige avtalen.

I sum er pensjon et komplekst emne, men ved å tilegne seg kunnskap og stille de riktige spørsmålene, kan man navigere i dette landskapet med større selvtillit og forståelse.

Å tenke på pensjon kan virke fjernt for en som akkurat har fullført studiene, men det er nettopp i begynnelsen av karrieren det kan være lurt å legge en god grunnmur for fremtidig økonomisk trygghet.

Beate Engelschiøn sier dette om hva du bør sette søkelys på.

1. Få oversikt over pensjonsordningen:

Først og fremst bør man skaffe seg oversikt over hvilken pensjonsordning man har. Er du i det nedre sjiktet hvor arbeidsgiver kun sparer 2% for deg? Da kan det være lurt å vurdere egen sparing, spesielt hvis man ønsker en tidlig pensjonering.

2. Offentlig sektor har gode ordninger:

For de som jobber i offentlig sektor, er man i stor grad ivaretatt gjennom den offentlige pensjonsordningen. Likevel, å forvente å gå av med en "fet" pensjon ved tidlig pensjonering kan være en utopi.

3. Betal ned gjeld:

Engelschiøn anbefaler å prioritere nedbetaling av boliglån fremfor annen sparing, spesielt for de i 20-30-årsalderen som ofte har begrenset sparekapasitet.

4. Vurder Individuell Pensjonssparerordning (IPS):

Selv om IPS har skatteinsentiver, bør unge være forsiktige. Pengene er bundet til man er 62 år og skal fordeles til man er 80. Derfor kan det være lurt å vurdere denne spareformen først når man nærmer seg 40-årsalderen.

5. Gjør bruk av pensjonskalkulatorer:

Når man er godt etablert i karrieren, i 40-årsalderen, kan det være nyttig å sjekke pensjonskalkulatorer for å forstå hvor man ligger an i pensjonssparingen.

6. Husk lønnens betydning:

Pensjon er en del av lønnen. Ved å forhandle om høyere lønn vil man også øke pensjonsinnskuddene.

7. Begynn med arbeidsgiver:

Hvis du er usikker på hvor du skal starte, spør arbeidsgiver om hvilken pensjonsordning du har.

Så, mens pensjon kan virke som et fjernt konsept for en nyutdannet naturviter, er det viktig å huske at tidlige valg kan ha betydelige effekter på fremtidig økonomisk sikkerhet. Ta kontroll over din økonomiske fremtid ved å være proaktiv i dag.