Podkast
Denne gangen deltok NaturviterPodden live fra Energiseminaret 2024 i Viteparken på Ås, hvor gjesten var Arild Angelsen, professor i utviklings- og miljøøkonomi ved NMBU og Handelshøyskolen.

NaturviterPodden live fra Energiseminaret 2024. Om natur, økonomisk vekst og vår felles fremtid.

Denne gangen deltok NaturviterPodden live fra Energiseminaret 2024 i Vitenparken på Ås, hvor gjesten var Arild Angelsen, professor i utviklings- og miljøøkonomi ved NMBU og Handelshøyskolen.

 

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPodden

Lytt på episoden i din podkast-spiller


Om natur, økonomisk vekst og vår felles fremtid

Denne gangen deltok NaturviterPodden live fra Energiseminaret 2024 i Vitenparken på Ås, hvor gjesten var Arild Angelsen, professor i utviklings- og miljøøkonomi ved NMBU og Handelshøyskolen.

Angelsen, oppvokst i Lofoten, forteller at tilfeldigheter ledet ham til hans nåværende karrierevei. Hans tilknytning til naturen og politisk interesse formet ham til den miljøøkonomen han er i dag. Han belyser viktigheten av å forstå biologi og økologi for å gripe de dypere sammenhenger i miljøøkonomi.

Podkasten utforsker forholdet mellom natur, økonomisk vekst og fremtiden, spesielt hvordan disse komponentene interagerer i lys av energieffektivisering og fornybare løsninger. Angelsen bruker CO2-utslipp som eksempel for å forklare hvordan økonomisk vekst og miljøpåvirkning er knyttet sammen, og han fremhever betydningen av å redusere utslippskoeffisienten for å oppnå bærekraftig vekst.

Han diskuterer også viktigheten av å integrere miljøkostnader i våre økonomiske beslutninger gjennom konseptet om eksternaliteter. 

Angelsen berører "The Tragedy of the Commons" og hvordan denne dynamikken manifesterer seg i klimaproblematikken.

Miljøavgifter og politisk engasjement er blant løsningene Angelsen anbefaler for å adressere miljøkrisen. Han argumenterer for at det å sette en pris på miljøskader og ødeleggelse av naturen er nødvendig for å skape bærekraftig endring. Avgifter på bruk av uberørt natur, som han foreslår, kunne være et effektivt verktøy for å innlemme miljøkostnader i lokale beslutninger.

Gjennom samtalen reflekterer Angelsen over det overordnede bildet av dagens klima- og naturkriser og understreker behovet for en større bevissthet og helhetlig forståelse av våre miljøbeslutninger. Han avslutter med en oppfordring til å beholde idealisme, viktigheten av Kant's kategoriske imperativ, og behovet for politisk innsats som reflekterer samfunnets miljøprioriteter.

Angelsen viser også til viktigheten av å finne resonansøyeblikk i naturen og hvordan disse kan bidra til et mer meningsfullt liv enn konstant forbruk og jakt på materielle goder. Han oppmuntrer til bevaring av idealisme og et ønske om en livsstil som ikke nødvendigvis er bundet av materiell vekst, men heller en balansert eksistens som harmonerer med miljøet.

I et klima preget av nedbygging og miljøforringelse, understreker Angelsen betydningen av å si nei til visse former for utvikling. Dette gjenspeiler et større ansvar for å bevare naturen og ta beslutninger som ikke bare gagner den umiddelbare økonomien, men som også ivaretar naturverdier for fremtidige generasjoner.

Avslutningsvis er Arild Angelsens budskap klart: håpet ligger i en felles forståelse av naturkrisens alvor og i viljen til å innføre nødvendige tiltak for å beskytte og bevare vårt miljø. 

Denne gangen deltok NaturviterPodden live fra Energiseminaret 2024 i Viteparken på Ås, hvor gjesten var Arild Angelsen, professor i utviklings- og miljøøkonomi ved NMBU og Handelshøyskolen.