Podkast
Arbeidsmiljo
Arbeidsmiljo

Kan vafler skape godt arbeidsmiljø?

Samtale om Arbeidstilsynets vaffelkampanje og hva som må til for å få et godt arbeidsmiljø, med Øyfrid Geiring, seniorrådgiver, og Torill Ellingsen, seniorkommunikasjonsrådgiver, fra kommunikasjon og veiledning i Arbeidstilsynet.

 

 

Tips oss

Naturviterpodden ledes av Torbjørn Hundere. Send oss gjerne tips, ros og ris: 

Lytt på episoden i din podkast-spiller

Om denne episoden:

Kan vafler skape godt arbeidsmiljø?

Samtale om Arbeidstilsynets vaffelkampanje og hva som må til for å få et godt arbeidsmiljø

I denne episoden av Naturviterpodden tar vi et dypdykk i temaet arbeidsmiljø sammen med Øyfrid Geiring, seniorrådgiver, og Torill Ellingsen, seniorkommunikasjonsrådgiver, fra kommunikasjon og veiledning i Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljø er et komplekst tema som omfatter alt fra fysiske arbeidsforhold til psykososiale faktorer. Bakgrunnen for samtalen er Arbeidstilsynets video-kampanje: «La vaffelrøra stå». Videoen er delt på sosiale medier og illustrerer kaoset på en kontorarbeidsplass, med en sjef som tilbyr vafler som et forsøk på å lindre stress.

Vaffelkampanjen: Et bilde på arbeidsmiljø

Kampanjen bruker humor for å sette søkelys på hva arbeidsmiljø egentlig handler om. Det handler ikke bare om hyggelige sosiale tiltak som vafler, men om hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres.

Det understrekes at arbeidsmiljøet er viktigere enn bare sosiale aktiviteter. Arbeidstilsynet samarbeider med Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som gjennomfører levekårsundersøkelser for å identifisere utfordringer i ulike bransjer. Øyfrid og Torill poengterer at arbeidsmiljøet er knyttet til arbeidets organisering og at sosial trivsel alene ikke sikrer et godt arbeidsmiljø.

Hovedmålgruppen og verktøy

Kampanjen retter seg mot kontorarbeidsplasser, hvor omtrent 900,000 mennesker i Norge arbeider. Hensikten med kampanjen er å bevisstgjøre folk på viktigheten av å jobbe med arbeidsmiljøet på en systematisk måte. Arbeidstilsynet og STAMI har utviklet verktøy og ressurser, som Arbeidsmiljøportalen og Arbeidsmiljøhjelpen, for å bistå virksomheter i dette arbeidet.

Humor som virkemiddel

Humor har vist seg å være et effektivt verktøy i kampanjen. Øyfrid og Torill forteller at de har mottatt positiv respons fra ulike målgrupper, inkludert verneombud og ledere. Folk kjenner seg igjen i situasjonene som beskrives, og humor gjør det lettere å snakke om alvorlige temaer på en engasjerende måte.

Arbeidstilsynets rolle og ansvar

Arbeidstilsynets oppgave er å fremme et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette innebærer forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet gjennom kunnskap og veiledning. Øyfrid og Torill understreker viktigheten av samarbeid mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte for å utvikle et godt arbeidsmiljø.

Hjemmekontor og psykososiale utfordringer

Siden pandemien har mange arbeidet fra hjemmekontor. Øyfrid og Torill diskuterer hvordan hjemmekontor påvirker arbeidsmiljøet, og understreker behovet for tilrettelegging og jevnlig kontakt med kolleger og ledere. De peker også på at arbeid skal være forsvarlig uansett hvor man jobber fra.

Innsiktsarbeid og kontorarbeidsplassers utfordringer

Før kampanjen startet, ble det gjort et grundig innsiktsarbeid for å forstå kontorarbeidsplassers spesifikke utfordringer. Dette inkluderer faktorer som rollekonflikt og manglende tilbakemelding på arbeid. Gjennom dialog med ledere og tillitsvalgte har de kartlagt behov og tilpasset kampanjen deretter.

Balansen mellom sosiale tiltak og arbeidsmiljøarbeid

Øyfrid og Torill fremhever viktigheten av å balansere sosiale tiltak med mer dyptgående arbeid med psykosiale og organisatoriske aspekter ved arbeidsmiljøet. Sosiale aktiviteter bidrar til trivsel, men det er også essensielt å arbeide med hvordan arbeidet er organisert og ledet.

Vanlige misoppfatninger om arbeidsmiljø

Øyfrid og Torill ønsker å avklare misoppfatninger om arbeidsmiljø. Mange tror at arbeidsmiljø bare handler om trivsel og sosiale tiltak, men det handler i stor grad om hvordan arbeidet er organisert og utført. De understreker at sykefravær ofte kan være relatert til dårlig arbeidsmiljø, og at forebygging er nøkkelen til å redusere dette.

Hva kan ledere gjøre?

Noen konkrete råd til ledere som ønsker å forbedre arbeidsmiljøet:

  • Søk kunnskap om utfordringene i din bransje.
  • Bruk tilgjengelige verktøy som Arbeidsmiljøportalen.
  • Jobb systematisk og langsiktig med arbeidsmiljøet.
  • Samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte.

Ved å følge disse rådene kan ledere bidra til et bedre arbeidsmiljø som fremmer både produktivitet og trivsel

Nyttige lenker: