Podkast

Hvorfor lykkes vi ikke med naturfag i skolen?

Hvorfor lykkes vi ikke med naturfag i skolen?

Samtale med Trude Nilsen og Hege Kaarstein, forskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen for samtalen er norske elevers prestasjoner i naturfag. Trude Nilsen og Hege Kaarstein har skrevet "Med blikket motNaturfag" analyser av TIMSS 2019-data og trender 2015–2019 https://www.idunn.no/doi/book/10.18261/9788215045108-2021