Podkast
Naturviterpodden møter Sigrid Bratlie
Naturviterpodden møter Sigrid Bratlie, molekylærbiologen som vant Naturviterprisen 2023

— Genteknologi er en naturlig del av livet!

Sigrid Bratlie, vinneren av Naturviterprisen 2023, er en av de akademikere som gjør en betydelig innsats for å forenkle og popularisere komplekse biologiske begreper og ideer. I denne samtalen møter du den inspirerende molekylærbiologen fortelle om sitt arbeid med å fremme vitenskapelig forståelse og bevissthet.

Sammendrag av samtalen i NaturviterPodden: 

Forenkling uten å ofre integriteten

I sitt formidlingsarbeid har Bratlie en klar filosofi: å forenkle komplekse biologiske konsepter uten å ofre faglig integritet. Hun bruker metaforer og unngår faglige detaljer for å gjøre biologi mer tilgjengelig for et bredt publikum. 

Balansen mellom fagperson og formidler

Bratlie understreker at hun alltid er en molekylærbiolog i bunn og grunn. Hun ser viktigheten av å opprettholde sitt faglige fundament i en tid der mange "fagfluensere" prøver å uttale seg om ulike fagområder på sosiale medier.

Hvordan hun ble molekylærbiolog

Bratlie deler sin personlige reise til molekylærbiologiens verden. Hun beskriver hvordan et besøk på en høgskolen i Ås, hvor hun så DNA-analyser for første gang, tente gnisten som ledet henne til molekylærbiologi.

Genteknologi og bioteknologi

Bratlie forklarer betydningen av genteknologi og bioteknologi i dagens samfunn. Hun påpeker at disse verktøyene har enorme potensialer, spesielt innen medisin og matproduksjon, og de kan spille en nøkkelrolle i å løse fremtidens utfordringer.

CRISPR 

CRISPR er en av de mest kjente metodene innen genteknologi, og Bratlie diskuterer hvordan den blir mottatt og hvilke muligheter den gir. Hun understreker at det er viktig å skille mellom teknologien og hvordan den blir brukt.

Etikk og genteknologi

Bratlie diskuterer også de etiske aspektene ved genteknologi og viktigheten av en grundig samfunnsdebatt om bruken av disse teknologiene. Hun peker på behovet for å vurdere hva som er viktig og hvordan genteknologi kan brukes til å løse store samfunnsproblemer.

Fotosyntese og matproduksjon

En av Bratlies lidenskaper er fotosyntesen og dens rolle i matproduksjon. Hun forklarer hvordan genteknologi kan brukes til å optimalisere fotosyntesen og bidra til å produsere mer mat på mindre areal, noe som er kritisk i en tid med klimaendringer og befolkningsvekst.

Realfag i skolen

Bratlie oppfordrer til en renessanse for realfagundervisningen i skolen, spesielt med tanke på å gjøre fagene mer interessante og relevante for elevene. Hun understreker viktigheten av å lære om vitenskap i en større samfunnsmessig sammenheng.

Rekruttering til realfagene

Bratlie bekymrer seg for rekrutteringen til realfagene og peker på behovet for å skape interesse og kunnskap blant unge mennesker. Hun mener at realfagene er nøkkelen til å løse noen av de mest presserende utfordringene i verden i dag.


Om NaturviterPodden

Hva gjør en naturviter og hvorfor er arbeidet viktig for bærekraftig utvikling av samfunnet? Hva skjer i en fagforening? Hvorfor er vi opptatt av å snakke om lønn og spillereglene i arbeidslivet?

Dette og mange andre spørsmål er vi opptatt av i NaturviterPodden. Intervjuer er Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPodden.

NaturviterPodden finner du her: