Podkast
I denne episoden møter du Vigdis Vandvik, professor og akkreditert observatør under forhandlingene, og Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Får vi en ny global naturavtale i Montreal?

Slik foregår forhandlingene. I denne episoden møter du Vigdis Vandvik, professor og akkreditert observatør under forhandlingene, og Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Får vi en ny global naturavtale i Montreal?

FNs naturtoppmøte COP15 finner sted i Montreal i Canada fra 7. til 19. desember, 2022.

Målet er å enes om en ny global naturavtale, et internasjonalt rammeverk for globalt biologisk mangfold.

I denne episoden møter du Vigdis Vandvik, professor i økologi og akkreditert observatør under forhandlingene, og Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne. Tema er hvordan forhandlingene foregår, og hvilke forventninger vi har til resultatet fra toppmøtet.

Nettsted for COP15 Montreal 7. - 19. desember 2023:
https://www.undp.org/events/cop15-un-biodiversity-conference