Podkast
Tre personer snakker om naturbasert reiseliv og allemannsretten i Naturviternes podkast studio
Er vi klare til å ta i mot flere turister i den norske naturen? Samtale om naturbasert reiseliv, allemannsretten og bevaring av norsk natur med Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, og Haaken Christensen, daglig leder i SPOR natur og reiseliv.

Er vi klare til å ta i mot flere turister i den norske naturen?

I denne podkasten møter du Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, og Haaken Christensen, daglig leder i SPOR natur og reiseliv. Vi snakker om fremtiden for naturbasert reiseliv, bevaring av norsk natur, allemannsretten og ansvarlig markedsføring.

 

Lytt på episoden i din podkast-spiller

Tips oss

Naturviterpodden ledes av Torbjørn Hundere. Send oss gjerne tips, ros og ris: 

Om denne episoden:

Er vi klare til å ta i mot flere turister i den norske naturen?

I denne episoden møter du Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, og Haaken Christensen, daglig leder i SPOR natur og reiseliv. Vi snakker om fremtiden for naturbasert reiseliv, bevaring av norsk natur, allemannsretten og ansvarlig markedsføring.

Kjernen i naturbasert reiseliv

Naturbasert reiseliv handler om å tilby opplevelser som er tett knyttet til naturen, samtidig som man tar vare på den. Det kan inkludere aktiviteter som vandring, kajakkpadling, sykling, jakt og fiske. Det er en bransje som vokser raskt, men med veksten kommer også utfordringer. Hvordan kan vi sikre at turismen ikke går på bekostning av de sårbare økosystemene vi ønsker å vise frem?

Allemannsretten – en kulturarv

Bente Lier beskriver hvordan Norsk Friluftsliv jobber med å bevare allemannsretten som et viktig grunnlag for et godt friluftsliv. Allemannsretten er en del av vår kulturarv. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i naturen, men med økende bruk følger økende slitasje og muligheter for konflikter. Ulovlige hindringer og nedbygging av naturområder er konkrete trusler. Bente understreket nødvendigheten av å finne løsninger som ikke begrenser allemannsretten, men som heller fremmer bærekraftig bruk. Hun påpekte at undersøkelser viser at allemannsretten er svært viktig for det norske folk, med hele 97 % som mener det er en viktig rettighet i deres liv.

Ansvarlig markedsføring av norsk natur

Christensen snakket om viktigheten av å ta vare på naturen for å kunne tilby ekte og bærekraftige naturopplevelser. En viktig del av samtalen handlet om hvordan vi kan markedsføre norsk natur på en ansvarlig måte. Haaken understreket at det ikke bare handler om å tiltrekke seg turister, men også om å sikre at de oppfører seg ansvarlig når de besøker våre naturområder. Han delte eksempler på vellykkede kampanjer som har klart å balansere inspirasjon og informasjon, og understreket betydningen av personlig veiledning og informasjon.

Røde flagg i utviklingen av turisme i norsk natur

Bente og Haaken advarer mot en urovekkende utvikling. Turisme er planlagt å bli den femte største eksportnæringen i Norge, men aktører som Norsk Friluftsliv mener at vi ikke er klare for å ta imot et mye større antall turister per i dag. Bente understreket behovet for å sikre god forvaltning før vi inviterer flere turister inn.

— Når reiselivet skal bli den femte store eksportsatsingen, vet vi at det er naturen som er hovedgrunnen til at mange kommer til Norge. I mine økolog-øyner betyr det at naturen blir en stor eksportvare. Derfor må vi bli enda flinkere til å ta vare på naturen. Klimaendringene utfordrer oss med naturrisiko og klimarisiko – mer ras, flere løse steiner, mer flom og nedbør. Økt antall besøkende i naturen krever flere ressurser og folk på jobb for å kunne ta vare på naturen, sier Haaken Christensen.

Nasjonale turiststier og besøksstyring

Bente nevnte nasjonale turiststier som et viktig tiltak for å håndtere økt turisme. Ved å investere i infrastruktur rundt populære stier kan vi beskytte naturen samtidig som vi kanaliserer ferdselen til områder som tåler det. God besøksstyring og strategier er avgjørende for å bevare naturen. Dette inkluderer tiltak som skilting, merking og etablering av nødvendige fasiliteter for å håndtere store turiststrømmer.

Kompetanse og bevaring

Haaken påpekte behovet for økt kompetanse innen naturforvaltning både blant lokale myndigheter og innen reiselivsnæringen. For å kunne håndtere økt turisme på en bærekraftig måte må vi ha god kunnskap om tålegrenser og forvaltning. Bente la til at det er viktig å inkludere friluftsliv og naturkunnskap i skoleverket for å sikre at kommende generasjoner forstår verdien av naturen og hvordan de kan ta vare på den.

Sikkerhet og omdømme

Haaken delte eksempler på hvordan man har forbedret sikkerheten og opplevelseskvaliteten ved populære turistdestinasjoner som Trolltunga. Han understreket at tilstrekkelig forvaltning og ressurser er nødvendig for å kunne håndtere store turiststrømmer uten å skade naturen. Å ha god sikkerhet på plass er også avgjørende for å opprettholde Norges omdømme som en bærekraftig turistdestinasjon.

Tips for en bærekraftig sommerferie

Til slutt delte Bente og Haaken sine beste tips for en bærekraftig sommerferie. Bente oppfordret til å søke opplevelser i nærmiljøet og nyte små naturopplevelser. Haaken anbefalte å reise med tog eller buss, støtte lokale bedrifter og nyte lokale produkter.

Lytt til hele episoden av Naturviterpodden for en inspirerende samtale om fremtiden for naturbasert reiseliv, allemannsretten og hvordan bevare den norske naturen