Podkast
I denne episoden av NaturviterPodden møter du Naturviternes studentstyre ved Vår Theresa Skrudland Hetland, Solveig Storfjell, Thea Storholt, Silje Eliassen og Christine Riis-Pedersen.
I denne episoden av NaturviterPodden møter du Naturviternes studentstyre ved Vår Theresa Skrudland Hetland, Solveig Storfjell, Thea Storholt, Silje Eliassen og Christine Riis-Pedersen.

— Dette brenner Naturviternes studentstyre for

I samtalen får du innsikt om hva det innebærer å være naturvitenskapelig student, engasjert i studentpolitikk og lidenskapelig opptatt av natur, klima og miljø. Studentene diskuterer sin deltakelse på Naturviternes landsmøte 2023 og de viktige spørsmålene om hvordan unge mennesker kan gjøre en forskjell i samfunnet, både som studenter og som fremtidige naturvitere.

 

— Dette brenner Naturviternes studentstyre for

I denne episoden av NaturviterPodden møter du Naturviternes studentstyre ved Vår Theresa Skrudland Hetland, Solveig Storfjell, Thea Storholt, Silje Eliassen og Christine Riis-Pedersen. 

I samtalen får du innsikt om hva det innebærer å være naturvitenskapelig student, engasjert i studentpolitikk og lidenskapelig opptatt av natur, klima og miljø. Studentene diskuterer sin deltakelse på Naturviternes landsmøte 2023 og de viktige spørsmålene om hvordan unge mennesker kan gjøre en forskjell i samfunnet, både som studenter og som fremtidige naturvitere.

Å delta på Naturviternes landsmøte

Samtalen begynner med studentenes refleksjoner etter å ha deltatt på Naturviternes landsmøte. De gir uttrykk for sin takknemlighet over å bli invitert og for å bli tatt seriøst av organisasjonen. De understreker viktigheten av at studenter blir hørt og at deres meninger blir verdsatt i organisasjonens beslutningsprosesser.

Samfunnspolitisk plattform

Studentene snakker om Naturviternes samfunnspolitiske plattform, som innebærer at organisasjonen tar standpunkt i politiske spørsmål som påvirker naturvitere og miljøet. Dette inkluderer spørsmål om arealendringer, det grønne skiftet og andre miljøspørsmål. De forklarer hvordan Naturviternes medlemmer kan ha ulike meninger om disse spørsmålene, men at det er viktig å ha en felles plattform som representerer organisasjonen som helhet.

Studentenes rolle i Naturviterne

Samtalen går deretter inn på studentenes rolle i Naturviternes studentstyre og hvordan de fungerer som et bindeledd mellom studentene og organisasjonen. De deler noen av sine hjertesaker, inkludert studentboliger, helse, studiekvalitet, naturvitenskapskompetanse, arbeidsliv og kollektivtilbud. Studentene forklarer hvordan de arbeider for å fremme disse sakene og jobber for å forbedre studentenes livskvalitet.

Økonomiske utfordringer for studenter

En viktig diskusjon i samtalen dreier seg om de økonomiske utfordringene studentene står overfor. Studentene deler sine erfaringer med å måtte jobbe deltidsjobber ved siden av studiene for å få livet til å gå i hop. De diskuterer hvordan deltidsarbeid kan påvirke studieprogresjonen og livskvaliteten til studenter, og hvordan økonomiske bekymringer kan påvirke studenters psykiske helse.

Mental helse og klimaengasjement

Studentene tar opp viktigheten av å adressere spørsmål knyttet til mental helse blant studenter. De forklarer at tilgjengeligheten og ventetiden for psykologhjelp kan være utfordrende, og hvordan dette kan påvirke studenters trivsel. Samtalen går videre til å diskutere klimaendringer og studenters engasjement i miljøspørsmål. Studentene uttrykker bekymring for klimaendringene og understreker viktigheten av å handle nå.

Arrangementer og initiativer

Avslutningsvis deler studentene kommende arrangementer og initiativer de jobber med, inkludert en karrieredag på NMBU der de inviterer bedrifter for å hjelpe studenter med å bygge nettverk. De fremhever også viktigheten av å være synlige på universitetene og oppfordrer studenter til å gi tilbakemeldinger og forslag til studentstyret.


Om NaturviterPodden

Hva gjør en naturviter og hvorfor er arbeidet viktig for bærekraftig utvikling av samfunnet? Hva skjer i en fagforening? Hvorfor er vi opptatt av å snakke om lønn og spillereglene i arbeidslivet?

Dette og mange andre spørsmål er vi opptatt av i NaturviterPodden. Intervjuer er Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPodden.

NaturviterPodden finner du her: