Webinarer

Seismikkens påvirkning på dyreplankton

Ny kunnskap om hvordan menneskeskapt lyd påvirker livet i havet.

Menneskeskapt lyd i havet er en stor og økende kilde til forurensing, og kan påvirke det marine liv – fra store hvaler til små hoppekreps. Effektene på dyreplankton, en stor gruppe dyr helt essensiell for livet i havet, er fremdeles lite forsket på – på tross av deres betydning i de marine økosystemene. I foredraget skal jeg gå snakke om dyreplankton og lyd under overflaten, deriblant lyd fra seismiske luftkanoner. Jeg vil vise hvorfor dyreplankton er viktige,  hvorfor vi burde snakke om dem hver dag, hvordan seismikk kan påvirke dem – og aller viktigst, hvordan små, tjukke hoppekreps takler hverdagen ute blant store skip og luftkanoner.

Innhold:

  • Hva er dyreplankton? Hvorfor trenger vi dem?
  • Hva finnes av lyd under overflaten?
  • Hvorfor bruke tid på seismikk og dyreplankton?
  • Tidligere funn og veien fremover