Webinarer
Nylig avholdt Zander Venter, forsker ved NINA, et webinar for Naturviterne hvor han presenterte en banebrytende metode for å synliggjøre nedbyggingen av norsk natur.
Nylig avholdt Zander Venter, forsker ved NINA, et webinar for Naturviterne hvor han presenterte en banebrytende metode for å synliggjøre nedbyggingen av norsk natur.

Opptak: Se hvordan Norge bygges ned, bit-for-bit.

Nylig avholdt Zander Venter, forsker ved NINA, et webinar for Naturviterne hvor han presenterte en banebrytende metode for å synliggjøre nedbyggingen av norsk natur.

Se webinaret her

 

 

sammendrag:

Ny metode avdekker omfattende nedbygging av norsk natur

Nylig avholdt Zander Venter, forsker ved NINA, et webinar for Naturviterne hvor han presenterte en banebrytende metode for å synliggjøre nedbyggingen av norsk natur. Denne nye tilnærmingen, som kombinerer satellittbasert kartlegging og kunstig intelligens (AI), har potensial til å revolusjonere måten vi forstår og bekjemper nedbygging på.

Samarbeid mellom forskere og journalister

Under webinaret delte Venter sin historie om samarbeidet mellom forskere og NRK-journalister i arbeidet med å synliggjøre naturtapet i Norge. Gjennom en felles innsats har de utviklet innovative metoder for å kartlegge nedbyggingen og presentere dataene på en forståelig måte for publikum. Arbeidet kjenner vi fra artikkelen "Norge i rødt, hvitt og grått"  og TV-serien «"Oppsynsmannen»

Teknologiske fremskritt og AI

Venter beskrev hvordan den økende tilgjengeligheten av satellittbilder og avanserte AI-modeller har gjort det mulig å identifisere nedbyggingsmønstre med enestående nøyaktighet og i sanntid. Ved å analysere store mengder satellittdata har forskerne kunnet kartlegge nedbyggingen på en måte som tidligere var umulig.

Kritisk vurdering av data

En av hovedpoengene i Venters presentasjon var viktigheten av å være kritisk til dataene som presenteres. Selv om satellittbasert kartlegging og AI-teknologi har stor potensial, understreket Venter nødvendigheten av å kvantifisere feilene i kartene for å unngå misforståelser og feilaktige konklusjoner.

Fremtidsutsikter og utfordringer

Venter diskuterte også fremtidsutsiktene for satellittbasert kartlegging og understreket behovet for politisk vilje og teknologiske ressurser for å utnytte potensialet fullt ut. Han pekte på mulighetene for å utvikle mobilapper som gir allmennheten tilgang til kunnskap om hvordan naturen påvirkes av nedbygging.