Magasin
Vårflommen 2018: Flomanalyse, beredskap og vær
Vårflommen 2018: Flomanalyse, beredskap og vær

Slik var vårflommen 2018

I en videoreportasje, tatt opp i perioden april og mai, fulgte vi utviklingen av årets vårflom. Bakgrunnen var at vinterens snømengder førte til at NVE varslet om større sannsynlighet for stor vårflom i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms.

 

Vårflommen 2018: Flomanalyse, beredskap — og vær:

 

Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at fram mot 2100 er størrelsen på regnflommene ventet å øke, og faren for flommer sent på høsten og om vinteren blir større.

Flommer som følge av snøsmelting vil komme tidligere på året og etter hvert blir færre og mindre på grunn av mindre snø.

I vassdrag som i dag domineres av regnflom, forventes flomvannføringen å øke med opptil ca. 60 % dersom klimagassutslipp fortsetter å øke som i dag.

Vinteren 2018 var det mer snø over store deler av landet enn vanlig, og NVE varslet om større sannsynlighet for stor vårflom i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms.

På bakgrunn av dette laget vi en en videoreportasje i perioden april og mai, der vi fulgte vi utviklingen av årets vårflom. Vi møtte en av hydrologene ved NVE som bestemmer varslene, beredskapssjefen hos Fylkesmannen i Hedmark, og vi besøkte Elverum kommunes fagfolk som står for koordinering av beredskap ved en eventuell flom i Glomma.