Magasin
- Ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer Naturviternes rådgivere Iuliana Pedersen, Ingvild Irgens-Jensen, Ole Jakob Knudsen og Roger Matberg.
- Ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer Naturviternes rådgivere Iuliana Pedersen, Ingvild Irgens-Jensen, Ole Jakob Knudsen og Roger Matberg.

Slik hjelper Naturviterne deg: – Ta kontakt tidlig

- Ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer Naturviternes rådgivere Iuliana Pedersen, Ingvild Irgens-Jensen, Ole Jakob Knudsen og Roger Matberg. De gir råd om alt fra hvordan gå fram i alvorlige arbeidskonflikter til lønn.

— En omstilling på arbeidsplassen kan føles som et sjokk. For ansatte og tillitsvalgte er det viktig å bli tatt med tidlig i prosessen for å få eierskap til endringene som skjer, sier advokat i Naturviterne, Iuliana Pedersen. Pedersen snakker og gestikulerer ivrig foran en gruppe tillitsvalgte og medlemmer der hun står i et konferanserom på Scandic Oslo Airport Gardermoen og innleder todagerskurset «Omstillinger».

Første post på programmet er at deltakerne skal presentere seg selv. Hoveddelen er tillitsvalgte fra kommuner som sier de er på kurset på grunn av kommunesammenslåingene. Når tre kommuner skal bli til én, slik en av deltakere fra Skedsmo forteller der de skal slås sammen med Fet og Sørum, er det mye som skal falle på plass angående arbeidsoppgaver og stillinger.

— Vi har vært gjennom to store omstillingsrunder på to år nå. Problemet er at de ikke en gang kaller det omorganisering, men organisasjonstilpassing, sier en av deltakerne som er tydelig frustrert og føler at endringene dyttes ned over hodene på de ansatte.

Tillitsvalgtes rolle i omstilling

Medlemmer i Naturviterne på kurs

Pedersen skal gå gjennom lovverk, som bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, for å orientere deltakerne om hvilke rettigheter de har. Å fortelle om rollen til tillitsvalgte i omstillingsprosesser vil hun også bruke en del av dagen på.

— Veldig mange tenker på nedskjæringer når de hører ordet omstilling, men det er mye mer enn det; det gjelder endringer på arbeidsplassen. De største utfordringene kommer internt i virksomheten: Ny ledelse, nye arbeidsoppgaver og verktøy, sier Pedersen.

Godt samarbeid, tidlig involvering av ansatte og tillitsvalgte, og god kjennskap til rettigheter, er viktig for at omstillingen skal gå så glatt som mulig, er innspillene fra Rune Hedegart. Han er tillitsvalgt og rådgiver innen klima og miljø i Trøndelag fylkeskommune, og holdt foredrag om sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune som skjedde tidligere i år.

— Ett av mine tips til tillitsvalgte er nettopp å dra på kurs om omstilling med Naturviterne, sier Hedegart, som også var på kurs om jus og omstilling for to år siden, akkurat da omstillingsprosessen i Trøndelag begynte.

— De ansatte og også arbeidsgiver hadde god nytte av at jeg kom tilbake fra kurs med oppdatert kunnskap om rettigheter i slike prosesser og hva en bør tenke på. Da blir det enklere å skygge unna tvilstilfeller og konflikter, fortsetter Hedegart.

Gode råd er ikke så dyre

— Hva bør lønna i den nye jobben min ligge på?

— Er denne arbeidskontrakten egentlig i orden?

— Sjefen mobber meg, hva skal jeg gjøre?

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen.

— Et generelt råd til alle medlemmer er å ta kontakt tidlig før en eventuell konflikt oppstår. Terskelen skal ikke være høy for å ta en telefon til oss, sier advokatfullmektig Ingvild Irgens-Jensen. Hun hadde ansvar for andre dag av omstillingskurset, der hun blant annet snakket om rettslig grunn for nedbemanning og tillitsvalgtes rolle i nedbemanningsprosesser.

Omstilling er et høyaktuelt tema både i offentlig og privat sektor. Kurset som ble holdt i begynnelsen av november ble fort fulltegnet.

— Kurs er en god måte for oss å både nå ut og treffe medlemmene på. Naturviterne satser på å tilby flere kurs fra neste år og har laget en ny kurspakke for tillitsvalgte, forteller Irgens-Jensen.

Det første folk tenker på: Lønn og tariff

Rune Hedegart, tillitsvalgt Naturviterne, Trøndelag fylkeskommune

Som tillitsvalgt er det uten tvil lønn og tariff som er det viktigste å sette seg inn i, og et tema der det er behov for kursing, mener Hedegart.

— Hovedgrunnen til at de fleste organiserer seg er lønn, de lurer på hva de skal kreve når de begynner i en ny jobb. Som tillitsvalgt har jeg brukt en del tid til å sette meg inn i dette.

Han synes han har fått den nødvendige opplæringen om lønn og tariff. Problemet er ikke mangel på kurs, men heller muligheten til å ta seg fri for å kunne delta. Han setter pris på at Naturviterne tar med seg kursene ut av Oslo-gryta og omegn, slik de skal gjøre fram til sommeren med fylkesvise møter om pensjon.

— Medlemmer kan henvende seg til oss tillitsvalgte, men ellers er jo hjelpen bare en telefon unna for å få topp rådgiving fra sentralt hold. Jeg tror tilbudet er så godt fordi vi er en liten organisasjon. Det er ikke sikkert større organisasjoner kan være like behjelpelige, sier Hedegart.

Like mange medlemmer i stat, kommune og privat

Men hva holder de på med, de fire rådgiverne som sitter i Keysers gate 5 i Oslo sentrum? Hva er det de først og fremst får spørsmål om?

Først ute til å svare på det er assisterende generalsekretær og rådgiver Ole Jakob Knudsen.

— Jeg er den syvende far i huset som forteller at dette kan dere bare glemme når de andre kommer med gode forslag til endring, spøker Knudsen.

Men så har han altså jobbet i Naturviterne siden 1996. Selv om de yrkesaktive medlemmene kan deles i ei kake på tre, hvor det står kommune, stat og privat på nokså like store biter, så er det hans tariffområde – kommune – som har flest tillitsvalgte.

Han er stødig på tariff og pensjon etter å ha vært leder i Akademikerne kommune i 10 år, og han har jobbet mye med den nye offentlige tjenestepensjonen som kommer fra januar 2020.

— Siden 60 % av de tillitsvalgte tilhører kommunen er det nok jeg som får flest telefoner her på sekretariatet, men de henvendelsene jeg får tar mindre tid enn spørsmål knyttet til oppsigelser, nedbemanning og manglende medbestemmelse, sier Knudsen. De fleste spørsmålene han får gjelder lønn.

Kommunen betaler best

Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær, Naturviterne

Knudsen liker seg når kan han orientere om kommunenes godt bevarte hemmelighet. Selv om kommunesektoren ikke er drømmejobben for studenter som skal ut i arbeidsmarkedet, så viser undersøkelser at de fleste ansatte i kommunesektoren får faglige utfordringer.

— De fleste av våre medlemmer i kommunen stortrives! De får for eksempel mulighet til å prøve seg i veldig varierte arbeidsoppgaver. Nå får også Naturviternes medlemmer i kommunene høyere lønn enn staten - men det er det nesten ingen som får med seg.

Knudsen er ellers opptatt av at Naturviterne skal følge med i tiden, og holde seg orientert om det viktigste. Som hvilke tilbud de skal gi til selvstendig næringsdrivende? Det blir færre fast ansatte, og selvstendig næringsdrivende har andre behov.

Selv om Knudsen ser tendenser til et mer tøft arbeidsmarked, mener han kommunen som arbeidsgiver er mer profesjonell nå enn tidligere. Før var det kun rådmennene som opptrådte som arbeidsgivere, nå er det flere ledere som har delegert arbeidsgiveransvar.

Ny tariffavtale med staten

Roger Matberg Spesialrådgiver, Naturviterne

Litt lenger borti gangen i den gamle bygården, sitter Roger Matberg, som er spesialrådgiver for tariffområdet staten. Han får til stadighet spørsmål om lønn siden Akademikerne, moderforbundet til Naturviterne, fikk ny tariffavtale med staten i 2016. Forskjellen mellom Akademikernes tariffavtale, og den til LO, Unio og YS, er at lønnsforhandlingene skjer lokalt.

— Akademikerne har lenge ønsket at lønnsforhandling i staten skal foregå lokalt så det var historisk at vi fikk på plass ny tariffavtale i 2016. Vi tror det vil være gunstig for lønna til medlemmene våre.

Den nye avtalen krever mer av de tillitsvalgte. Fra å tidligere måtte forhandle om 10-15 % lokalt, er det nå snakk om hele lønna. Derfor har kursing av tillitsvalgte tatt mye av tiden til Matberg i senere tid.

— Det nye systemet medfører en del utfordringer. Arbeidsgiverne mangler kompetanse på dette, så det blir mye veiledning, sier Matberg, som forteller at selv staten innrømmer at fagforeningene er flinkere til å orientere om tariffavtalen enn de selv er.

Før sommeren 2019 skal han og Knudsen ha reist land og strand rundt til alle landets fylker med pensjonskurs.

Privat sektor vil kutte rettigheter

Ingvild Irgens-Jensen Advokatfullmektig, Naturviterne

På et kontor midt mellom staten og kommune, altså Matberg og Knudsen, holder Irgens-Jensen, til. Hun har ansvar for tariffområdet privat sektor der arbeidsgiverne er NHO, Virke og Spekter. Som advokatfullmektig utgjør juridisk bistand til medlemmene en stor del av jobben. Hun har jobbet i Naturviterne siden 2011, og merker at arbeidslivet er blitt tøffere siden hun startet.

— Det er en tendens til at arbeidsgiver vil skjære ned på rettighetene i lokale særavtaler. Jeg opplever at arbeidsgiverne, og her snakker jeg mest om i det private, ønsker å ha hånden på rattet selv. Ansatte må kjempe mer for medbestemmelse enn tidligere, sier Irgens-Jensen.

En tendens er økning av særlig uavhengige stillinger som har unntak fra arbeidstidsregler i loven, og dermed også rett til overtidsbetaling Det er viktig at medlemmene er oppmerksom på dette og sikrer at grunnlønnen tar høyde for arbeidet overtid.

For Irgens-Jensen er det viktig at jobben oppleves som meningsfylt, og at hun kan støtte og hjelpe arbeidstakere som i noen situasjoner kan kjenne seg som «en David mot Goliat».

— Jeg råder medlemmene til å kontakte og benytte seg av tillitsvalgte på arbeidsplassen, de er bindeleddet mellom arbeidsplassen og oss sentralt. De tillitsvalgte har hatt flere kurs om for eksempel konflikthåndtering og innen lønn og tariff, og sitter inne med mye kunnskap.

Rustet til å ta endringene i et tøffere arbeidsliv

Naturviterne og Iuliana Pedersen holder omstillingskurs for medlemmene

Irgens-Jensen og Pedersen forteller at de har fått mer krevende saker i det siste, noe de tolker som at arbeidslivet er blitt tøffere.

— Jeg har jobbet i Naturviterne i fire år og opplever større pågang fra medlemmer som søker bistand. Arbeidslivet er i endring og arbeidsgivere opptrer mer aggressivt enn for bare noen få år siden. Offentlig sektor er heller ikke et unntak lenger. Bare i år har vi hatt to oppsigelsessaker i kommune. De ble løst i rettsmekling etter søksmål, sier Pedersen.

— Hva tenker du dere som rådgivere bør satse på framover?

— Vi må være rustet til å ta de endringene som kommer, vi må holde oss à jour og tilpasse oss medlemmenes behov.

— Vi ønsker at medlemmene skal ta kontakt så tidlig som mulig, men så lenge en prosess ikke er avsluttet er det ikke for sent, så nøl aldri med å ta kontakt! Selv om det ser veldig svart ut og man tror det ikke finnes løsninger, klarer vi å finne en vei ut sammen. Det skal alltid føles trygt å ta kontakt med oss, avslutter Pedersen.