Magasin
Grønt taktskiftes forslag til grønn vekst
Grønt taktskiftes forslag til grønn vekst #grønttaktskifte

Naturviternes forslag til grønn vekst gjennom #grønttaktskifte

Naturen har gitt oss arbeid og inntekter siden tidendes morgen. Et grønt taktskifte trygger velferden og livskvaliteten også for framtida.

Sikre naturverdiene:

  • Prioritere kompetanse og kapasitet på natur og klima i kommunene for å sikre økologisk, sosial og økonomisk bærekraft
  • Helhetlig planlegging. Forene forpliktende løsninger for klima og naturmangfold i kommunale planer.
  • Utrede nytt inntektssystem. Hvordan kan kommunene belønnes for å ta vare på naturmangfold, redusere arealbruk og utslipp av klimagasser?
     

Skape verdier av natur:

  • Etablere et Bionova etter modell fra ENOVA med en grunnfinansiering på 10 milliarder, der årlig avkastning benyttes til å støtte omstillings- og utviklingsprosjekter innen bioøkonomi, grønn jordbruks- og skogbruksteknologi.
  • Igangsette et strategisk forskningsprogram på 250 millioner om verdiskapingsmuligheter i den grønne økonomien. Fokus på bioøkonomien, grønn landbruks- og sjømatteknologi og livsvitenskapene.
  • Utvikle et fireårig eksportprogram på 400 millioner med støtte til bedrifter som ønsker å markedsføre og selge norsk grønn teknologi, kompetanse og produkter.

#grønttaktskifte