Magasin
Kleivodden rasteplass, Andøya foto: Torbjørn Hundere
Kleivodden rasteplass, Andøya foto: Torbjørn Hundere

Naturvitere ønsker ikke oljevirksomhet i LoVeSe

Over 70% av Naturviternes medlemmer er negative til petroleumvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Mange deltok i klimamarsjen til Stortinget uken før valget.

I en spørreundersøkelse utført av Naturviterne, svarer over 70% av medlemmene at "området må ikke under noen forutsetning åpnes for leting etter olje og gass". I tillegg svarer 25% "under visse omstendigheter kan man åpne for leting", mens kun 4% mener at "olje- og gassleting må tillates også her".

Over 2200 medlemmer deltok i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i juni.

 

Argumentene

Sist helg samlet også tusenvis -  nærmere bestemt 2500 - mennesker seg for å marsjere mot olje- og gassvirksomhet i LoVeSe. Fra sjøsiden ved Oslo S, opp Karl Johan til Stortinget, med verdens største klimakor, med kamprop og vilje.

– Ikke siden 50-tallet har vi sett en slik oppmøte i innspurten av en valgkamp. Dette er den nest største klimamarkeringen siden København i 2009. Veldig imponerende, sier en entusiastisk Andreas Ytterstad, som er nestleder gruppen for Concerned Scientists Norway, og som var sentrale i arrangementet.  Ytterstad er i tillegg medieforsker, klimaaktivist og har spesialisert seg i klimajournalistikk.

Dagfinn Hatløy – Vi har mye kunnskap om natur og miljø i LoVeSe, og et stort flertall av fagmiljøene fraråder oljeutvinning i disse områdene. Vi snakker om et område med rike, men sårbare naturressurser og naturverdier, som vi har et nasjonalt og globalt ansvar for å ta vare på for nåværende og kommende generasjoner, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Populære paroler

Antall oppmøtte viser at marsjens tre paroler slo an i bredden. Alt fra studenter, familiefolk, fagforeninger og organisasjoner tok til gatene for å "la oljen i Arktis ligge", få "100 000 nye klimajobber" og "vis klimarettferdighet".

Naturviterne er med i nettverket Broen til fremtiden, som var delaktige i marsjen på lørdag. Broen til fremtiden er en allianse mellom fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken, der ønsket er en politisk styrt omstilling som skaper klimajobber, som gir rom for å bremse utvinning av olje.

I undersøkelsen Naturviterne gjennomførte i forbindelse med årets stortingsvalg, svarte i tillegg medlemmene følgende om vi må omstille for å nå internasjonale klimamål.  Over 70% svarte at Norge i "ganske stor grad" og i "veldig stor grad" må omstille seg for å nå klimamålene, fra fossil til grønne næringer, og er innstilt på et samfunn med lavere vekst.

– Grådighet!

Karl Ove Knausgård deltok på klimamarsj

foto: Eivind Oskarson/Vendepunkt

Fremst i demonstrasjonstoget gikk forfatter Karl Ove Knausgård, Jan Egeland fra Flyktninghjelpen, Une Aina Basthold og Lan Marie Berg fra MDG, Ola Elvestuen fra Venstre, Audun Lysbakken i SV, Bjørnar Moxnes fra Rødt og Eva Joly som er politiker i franske De Grønne.

– Stemmer mange nok på partiene som går mot utbyggingen av nye olje- og gassfelter i nordområdene, vil den bli stoppet. Stemmer mange nok på partiene som forstår at klimaendringene og miljøødeleggelsene er det største problemet i vår tid, vil politikken måtte dreie, sa Knausgård.

Det er ikke bare i Lofoten og Norge at dette er en diskusjon. Barack Obama og Canadas statsminister Justin Trudeau erklærte i desember 2016 at alle deres havområder i Arktis skulle forbli som i dag. Argumentet er at det ikke er forsvarlig med olje- og gassleting i Arktis i dag.

– De rike fiskeressursene i området er evigvarende ressurser, gitt god og bærekraftig forvaltning, som gir grunnlag for stor verdiskaping innen fiskeri og foredling. Og LoVeSe har en natur i verdensklasse som er det avgjørende grunnlag for en lokalt og globalt voksende stor reiselivsnæring i området, sier forbundsleder Hatløy.

Fusjonert kunnskap og sunn skepsis

På landsbasis mener 2/3 av befolkningen at man ikke skal utvinne olje og gass i LoVeSe. Medlemmene i Naturviterne er noe mer bastante, hvor hele 70% mener at "området må ikke under noen forutsetning åpnes for leting etter olje og gass".

– Jeg var så heldig å bli invitert med på Naturviterforum i fjor. Naturvitere ser problemstillingen med et kunnskapsbasert kompetanseblikk, samtidig som at de er tett på næringer som ser klart for seg alternativer i fremtiden; bioøkonomi og utnyttelse av ressurs på nye måter. Derfor overrasker det meg ikke at naturvitere ligger over landsgjennomsnittet, sier Ytterstad.

Samtidig ser han at LoVeSe med tiden har blitt en mer klimasak enn kun en naturvernsak. Det gir han naturvitere og forskere noe av æren for.

– Fra et klimaståsted, er det kunnskapen som virkelig tilsier at vi ikke kan utvinne i de sårbare områdene. Når man samtidig ser at folkeflertallet sier i mot, ser man at sunn skepsis og faglig motstand har fusjonert. Og det er to veldig viktige ting som drar i samme retning, sier Ytterstad fornøyd.