Magasin
Naturviterne arrangerer mange typer kurs for medlemmene
Naturviterne arrangerer mange typer kurs og opplæring for tillitsvalgte og medlemmer

Hva mener medlemmene?

Hva synes Naturviternes medlemmer de får ut av medlemskapet?

Trygghet og bærekraft

På seminaret på Gardermoen svarer to medlemmer på hva som er grunnen til at de er medlemmer, og hva de synes de får ut av medlemskapet. Ikke alle er tillitsvalgte, og ikke alle er ansatt i kommunen blant deltakerne.

Gunhild Øksne HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten Stamina helse ved avdeling Møre og Romsdal Gunhild Øksne, HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten Stamina helse ved avdeling Møre og Romsdal, har tatt turen til kurset. Øksne, som har master i skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har vært medlem av Naturviterne siden 1996 da hun fortsatt var student. Det er første gangen hun er på kurs, men temaet omorganisering fenget fordi på arbeidsplassen hennes har det nettopp vært en sammenslåing.

— Muligheten for juridisk rådgivning og hjelp om det skulle oppstå noe er hovedgrunnen til at jeg er medlem. Det er en trygghet å ha Naturviterne i bakhånd, sier Øksne.

Ellers pleier hun alltid å sende en mail til rådgiverne sentralt ved jobbskifte og når det er lønnsforhandlinger for å vite hvilket lønnsnivå hun bør legge seg på. Gode forsikringsordninger er noe hun også setter pris på med medlemskapet.

Fint å høre andres erfaringer med omstilling

Espen Elstad, fagsjef i Fjellvar AS i Fjell kommune Espen Elstad, fagsjef i Fjellvar AS i Fjell kommune, er en av mange som har kommet til kurset på grunn av kommunesammenslåing. Når kommunene Øygarden, Fjell og Sund skal slå seg sammen er det foreløpig uvisst hva som skal skje videre med Fjellvar AS, et kommunalt selskap som jobber med vann, avløp og renovasjon.

— Sammenslåingen skal skje i 2020 og foreløpig vet vi ikke hvilke endringer det fører til. Forhåpentligvis vil prosessen være ryddig slik at de ansatte føler seg ivaretatt og hørt, sier Elstad. Han gleder seg til å høre case om omstillingsprosesser for å få råd til hvordan dette bør gjøres på riktig måte.

Liker den grønne profilen

Elstad savner det to dager lange Naturviterforumet som tidligere ble holdt på Sundvollen hotell en gang i året. Nå som det kun er én dag, synes han det blir for langt å reise. Han håper flere kurs kan bli arrangert som webinarer, altså online seminarer.

Naturviterne arrangerer jevnlig kurs og opplæring for medlemmer og tillitsvalgte.

— Webinarer er en fin måte å nå medlemmene på uten at de trenger å reise. Vår bedrift er en Miljøfyrtårnbedrift, og vi lager klimaregnskap på hvor mye vi reiser.

Han har vært medlem i rundt 15 år, og slagordet «med hjerte for bærekraft» er beskrivende for hva som er hovedmotivasjonen hans for medlemskapet.

— Naturviterne er den naturlige organisasjonen for meg fordi det er en fagforening som fronter bærekraftig utvikling, grønne verdier, det grønne skiftet. Jeg deler de samme verdiene, vi kan ikke bare buse fram på naturens vegne, sier Elstad.

Naturviterne klar med penn og papir på kurs