Magasin
Sunniva Østvik Hage er naturviter og ny i arbeidslivet.

– Høyere startlønn til nyutdannede.

Hvert år utdannes flere tusen nye naturvitere. De går inn i jobber som gir høy samfunnsøkonomisk verdi, og bidrar til å løse samfunnsproblemer både for i dag og for fremtiden. Men hvordan står det til med lønningene til de nyutdannede?

Trygve Ulset, Naturviterne

– Vi skulle gjerne sett at nyutdannede naturvitere kunne ha blitt innplassert litt høyere i lønnssystemet, sier Trygve Ulset, politisk utreder i Naturviterne. 

I følge tall fra 2016 tjente naturvitere i gjennomsnitt 585 000 kroner i året, uavhengig av utdanning, alder og ansiennitet. Deler man dem opp, ser man at statsansatte og kommuneansatte tjente i snitt 576 000 kroner, mens i det private var gjennomsnittet 605 000 kroner per år.  

– Det er ingen tvil om at man tjener bedre i det private enn i det offentlige, bekrefter Trygve Ulset. Han arbeider blant annet med lønnsstatistikk i Naturviterne.  

Når det gjelder nyutdannede er den gjennomsnittlige startlønnen for stat, kommune og privat følgende: 

 

– Her ligger kommunale lønningen høyere enn privat, men da er det viktig å ta med i betraktningen at privat ansatte fortere stiger i lønn, enn i det offentlige, forklarer Ulset. I tillegg er det viktig å ta med at lønnsspennet ser svært annerledes ut i det offentlige og i det private. 

– I privat har vi både de laveste og de høyeste lønningene, mens i kommune og stat er det liten avstand mellom lavest og høyest, påpeker Ulset. 

Finn.no

Sunniva Østvik Hage

Sunniva Østvik Hage er naturviter og ny i arbeidslivet. Hun jobber i dag i et vikariat som arealplanlegger ved Bymiljøetaten i Oslo kommune. I tillegg skriver hun masteroppgave om strandsoneplanlegging i Larvik kommune i Vestfold.

Gjennom hele utdannelsen fulgte Hage med på lønnsstatistikken. Både på finn.no i jobbannonser og i offentlige statistikker. I tillegg søkte hun opp eldre, relevante jobbannonser for å se utviklingen fra tidligere år. 

– Jeg synes det er viktig å se forskjellene på de ulike stedene i landet og de ulike sektorene, slik at man får rettferdig lønn. Master er en lang utdannelse, og jeg synes man skal få lønn dertil, sier Hage.

Som student har man ikke det samme forhandlingskortet som ansatte har, og man er kanskje redd for å virke kravstor i en jobbsøkersituasjon. Hages tips er derfor å søke råd hos venner og mer erfarne kolleger om hva man kan forvente. I forkant av et intervju anbefaler hun også å gjøre research.

– Nyutdannede har ikke så mange kort å spille på, så jeg tror det er mange som tar til takke med den lønnen de får. Jeg tror at hvis man har en idé om hva man burde få i lønn, så blir en ikke så satt ut om det kommer opp under intervjuet, sier Hage.     

Flere i jobb

Lønn er én ting, men hva med faste ansettelser? Det påvirker også en nyutdannet naturviters privatøkonomi. Nylig ble tallene fra Naturviternes årlige undersøkelse «Det store jobbspranget» klare. De viser interessante tall.  

– Det som er gledelig er at flere av våre studentmedlemmer får seg jobb før de er ferdig utdannet. I fjor var 41% av studentene sikret jobb, sier Trygve Ulset i Naturviterne. Han tror økningen skyldes at flere studenter tar markedet på alvor, og begynner søknadsprosessen tidligere. Av de 41% som har fått jobb, går 47% inn i en fast ansettelse. Det er en oppgang fra 39% fra forrige undersøkelse. Resten går inn i vikariater, men det er ikke nødvendigvis negativt, påpeker Ulset. 

– Jeg pleier å si at nyutdannede ikke skal være redde for vikariater, sier han. Dem er det nemlig mange av, og sannsynlighet for at en nyutdannet de første årene vil hoppe mellom ulike vikariater er stor. 

 

Viktig kompetanse

Vikariat eller ikke, hvordan kan nyutdannede naturvitermedlemmer sikre at de får den lønnen de fortjener? 

– For det første bør de forhøre seg med sekretariatet om hva som er riktig lønnsnivå for stillingen de har fått tilbud om. Videre er det viktig at de ikke står med lua i hånda. De sitter på en unik flott kompetanse som arbeidsgiver ønsker og har bruk for og da skal de få betalt for denne kompetansen, anbefaler Ulset. 

Nettopp dét gjorde Hage. I september starter naturvitermedlemmet i ny fast stilling ved Bymiljøetaten, der hun skal jobbe som arealplanlegger med fokus på byrom og grønne strukturer i byen - drømmejobben. I forkant av lønnsforhandlingene tok hun kontakt med Naturviterne for å få råd om hvilke nivå hun burde ligge på. For når lønnen først er satt, er det mye vanskeligere argumentere seg opp.  

– Det har vært veldig trygt å ha Naturviterne i ryggen i situasjoner hvor jeg har vært usikker, sier Hage.  

Tall og fakta

Det store jobbspranget er en årlig undersøkelse utført av Naturviterne. Den henvender seg til studenter og nyutdannede, og gir en indikasjon på hvordan det står til med dem i overgangsfasen mellom jobb og utdanning. 

  • 91% av de spurte har svart at de er i lønnet arbeid. Av disse har 47% blitt ansatt i en fast stilling. 
  • De fleste tjener mellom 450 000 og 475 000 kroner. 
  • Meredianverdien er 450 000 kroner, og den høyeste innrapporterte lønnen er på 516 000 kroner. 
  • 37% av de som svarte på undersøkelsen er ansatt i privat sektor, mens 43% er i statlig, 18% er i kommunal og de øvrige 2% har startet eget foretak. 
  • I følge undersøkelsen forhandlet 1 av 4 om lønn ved ansettelse. 
  • 23% fikk jobb gjennom profesjonelle kontakter, som tidligere arbeidsgivere eller kontakter gjennom studiet. 29% fikk jobb gjennom bekjente.