Magasin
Dette betyr Naturviterne for meg
Dette betyr Naturviterne for meg

Dette betyr Naturviterne for meg!

Tre medlemmer svarer på hva som er det viktigste for dem i Naturviterne-medlemskapet, og hva de tror blir viktig for framtida.

Petter Straumsnes Myrbakken (29), Tromsø

Har vært studentleder i ett år. Studerer master i fiskeri og havbruksvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Har tre deltidsjobber ved siden av studiene; hos Olav Aakre frukt, på forskningsskipet Helmer Hanssen og i Drytech hos Real Turmat.Naturviterne - Fagforeningen for naturvitere fyller 60 år

— Hva har Naturviterne betydd for deg?

— Jeg har vært medlem i to år, og har hatt flere verv. Jeg har lært veldig mye, ikke minst om alle fordelene en får ved å være medlem av en fagforening som student. Det er utrolig viktig å bevisstgjøre studenter på dette.

— Hva er det viktigste for deg med Naturviterne i dag?

— Vi er inne i ei tid der ting endrer seg mye raskere enn før, og det er mange hensyn som skal tas. Her er det viktig at Naturviterne henger med, og satser på riktig og god kompetanseutvikling. Akkurat nå jobber vi med å få gjennom helårsstipend, det kan gå utover studiene når en har tre jobber slik jeg har.

— Hva mener du er det viktigste Naturviterne bør satse på framover?

— Det blir å være tett koblet på stortingsvalg og ny regjering, og komme med gode innspill som politikerne vil høre på. Mer kompetanse om hav og havbruk, og mer internasjonalt samarbeid om hav og ressurser.

Anja Johansen Fosshaugen (36), Hamar

Utdannet forurensningsbiolog fra NTNU, Trondheim. Jobber som miljørådgiver i Sweco Innlandet, og er tillitsvalgt.
Anja Johansen Fosshaugen
— Hva har Naturviterne betydd for deg?

— Naturviterne var utrolig viktig for meg både faglig og sosialt da jeg var student. Jeg ble tidlig aktiv i studentlaget på NTNU, og det igjen ble en innfallsport til ulike arbeidsgivere og jobbmuligheter — og ikke minst et stort nettverk av naturvitere.

— Hva er det viktigste for deg med Naturviterne i dag?

Som yrkesaktiv er Naturviterne fortsatt en viktig arena både faglig og sosialt, for å få et nettverk både i og utenfor jobb. Naturviternes tillitsvalgte og sekretariatet gjør alle en viktig jobb for medlemmene — hver dag! Jeg vet at jeg alltid får gode råd og hjelp om jeg kontakter Naturviterne. Medlemsfordelene som er topp i klassen er en flott bonus.

— Hva mener du er det viktigste Naturviterne bør satse på for framtida?

— Naturviterne må tørre å ha en stemme i samfunnsdebatten. Det er viktig for å synliggjøre den brede kompetansen som finnes blant medlemmene, og at vår kunnskap trengs for å dra utviklingen i riktig retning for kloden vår. Fortsatt stor satsning på studentene er også viktig for å sikre rekruttering til naturfagene, slik at vi får enda flere kunnskapsrike naturviterkolleger i framtida!

Gjermund Stormoen (70), Ås

Hovedfag i næringsmiddelfag med spesialisering innen økonomi fra tidligere Landbrukshøgskolen på Ås. Jobbet mye med økologi og lokalmat, og har hatt Tine som arbeidsgiver store deler av arbeidslivet. Har hatt flere styreverv og er initiativtaker til seniornettverket.

Naturviterne - Fagforeningen for naturvitere fyller 60 år

— Hva har Naturviterne betydd for deg?

— Jeg vil trekke fram to ting. Det første er hvor betydningsfullt det var for meg å bli studentmedlem i Meieriingeniørforeningen i 1974. Det var en døråpner på mange måter, og som å få et blikk inn i de voksnes verden.

Det andre er den gode støtten jeg fikk fra Naturviterne da jeg hadde problemer på egen arbeidsplass. Den hendelsen viste virkelig verdien av å ha en god fagforening i ryggen.

— Hva er det viktigste for deg med Naturviterne i dag? 

— At de lot døra stå åpen slik at vi som var på vei ut av arbeidslivet fikk beholde medlemskapet, og at de var åpne for å starte et seniornettverk.

— Hva mener du er det viktigste Naturviterne bør satse på for framtida?

— Det bør jobbes for å enda bedre få fram viktigheten av kompetanse, og virkelig dyrke særpreget som er at medlemmene i navnets rette forstand er «natur-vitere». Det trengs mer bevisstgjøring om at naturen legger rammebetingelsene for alt vi gjør og hele vår eksistens. Forvaltningstankegangen må forsterkes.