Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Da hadde dagen kommen der jeg og leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad fikk møte landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Han tok selv i mot og åpnet dørene inn til departementets korridorer.

Jeg var glad at ministeren ville møte oss i saken om nedleggelse av forsøksarealene på Kvithamar. Ut fra antall mennesker i rommet velger jeg å tro at dette var et viktig møte for ham også. Vi var to og de var seks personer plassert på hver vår side av langbordet i statsrådens møterom på Landbruks- og matdepartementet (LMD). 

Jeg har i lengre tid skrevet og blogget om Kvithamar, så statsråden var godt kjent med hva jeg og Naturviterne mener om både prosessen og stasjonens betydning for en nasjonal og internasjonal forskning på jord- og plantekultur.

Og tidlig i samtalen ble det nok skuffende, men ikke overraskende, slått fast at vedtaket om å legge ned forsøksarealene på Kvithamar sto ved lag. To ganger gjentok Dale at dette var det riktige i et 30 års perspektiv, og hvis han hadde vært i det minste tvil, så ville han vært den første til å stoppe prosessen. Derimot ble det klart at den fenologiske hagen (FenoHagen) og dens langsiktige internasjonale bidrag til hvordan planteartene reagerer på klimaendringene skulle fortsette og videreutvikles. Det har også vært en viktig sak for Forskerforbundet og oss.

Men når det er sagt, så var det interessant å høre hvilke ambisjoner statsråden hadde for NIBIO, og det nye landbruksfaglige miljøet på Steinkjer. Han beskrev et kraftsenter, der en skal hente synergier mellom NIBIO, Universitetet Nord og viktige landbruksaktører i regionen.

Statsråden ventet bare på planene og kostnadene for etableringen, før en kunne sette i gang. Jeg benyttet anledningen – og spurte om når planene forventes å bli klare, om finansiering og om dette rakk årets statsbudsjett; 

Dale mente at anslagene ville bli betydelig lavere enn de tidligere estimerte kostnadene på 200 millioner kroner. Han mente også at NIBIO hadde det travelt for å rekke å få tallene inn i årets Statsbudsjett. Jeg velger å tolke dette positivt i forhold til tidligere signaler om flyttekostnadene. For tidligere har statsråden og LMD sagt at NIBIO måtte finne inndekning for å legge ned på Kvithamar og bygge opp på Steinkjer. Dette var en viktig årsak til at tidligere administrerende direktør Alvhild Hedstein gikk av i sommer. Dale avviste dermed ikke planene og etableringen på Steinkjer som en post på Statsbudsjettet. 

Det er derfor spennende å se at alle utspillene fra Naturviterne og andre har satt ny fokus på NIBIO med flyttevedtaket og rammevilkårene for landbruksforskningen. Jeg mener det har tvunget statsråden til å videreføre den Fenologiske hangen, styrke ambisjonene for det nye senteret på Steinkjer og NIBIO forøvrig. Jeg har forventninger om at Dale får flytte- og etableringskostnadene inn i kommende Statsbudsjett.

Så er jeg klar over at vi knapt er halvvegs når det gjelder hele situasjonen på Kvithamar. Jeg mener fortsatt det er dårlig samfunnsøkonomi og forvaltning av forskningsressursene å legge ned de unike forsøksfeltene, og jeg har fortsatt til gode å se noe faglig grunnlag for et annet syn.

Jeg ønsker å ha fortsatt trøkk på å sikre en drift av forsøksfeltene – og at et nytt landbrukssenter på Steinkjer ikke skal svekke NIBIO økonomisk.