Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

De vel 30 millioner kroner til 30 ulike lag og foreninger som var foreslått nullet ut, er nå tilbake for budsjettåret 2018. Nå kan 4H, Det Norske Skogselskapet, Norske lakseelver, Oikos, Norges Vel, Kvinner i skogbruket, Matvett m.fl. glede seg over at denne støtten fortsatt bidrar i viktig arbeid.

Det arbeid disse organisasjonene gjør gir svært mye for pengene og har stor samfunnsnytte!