Torbjørn Hundere

Kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Artikkelen må leses som produktplassering, men undertegnede har ingen direkte fordeler med å legge frem disse tallene.

Å sammenligne forsikringspriser kan fort bli som å sammenligne epler med pærer. Hva ditt personlige behov er blir selvsagt avgjørende for det du trenger å forsikre. Dekker forsikringen det du har behov for?

Motivasjonen for å lage dette oppsettet er å gi et konkret bilde på hvilke besparelser det er mulig å hente gjennom medlemsfordelen i Naturviterne og Akademikerne + sin avtale med Storebrand. Det er selvsagt andre tilbydere det kan være lønnsomt å ta en prat med også. 

Det er viktig å være klar over at prisene vil variere ut fra din alder, bosted og særskilte behov. For eksempel kan bilforsikring variere ut fra om du er ung sjåfør eller litt mer tilårskommen fordi du ikke har bygget opp en bonus. Hvilken bil du har betyr også mye for prisen. Bosted viser seg også å bety en god del for prising av forsikringen.

Dette eksempelet er basert på undertegnedes behov for tilbud på bilforsikring, husforsikring, innbo og reise.

Min eksisterende forsikring ble inngått for sju år siden da dette ble gitt som et svært fordelaktig tilbud. Prisene har naturlig steget gjennom årene. Selskapet har ikke vært en del av Akademikerne samarbeidet tidligere, og har gitt god kundeservice på oppståtte forhold. Pris har vært avgjørende for valg av forsikring. 

Undertegnede er altså mann på 57 år, jobber som kommunikasjonssjef i Naturviterne og bor i Asker.

På alle disse forsikringene ble det betydelige besparelser å hente. Totalsummen på tilbudet fra Storebrand ble på 15 312 kroner, mot 19 791 i eksisterende forsikring.

  • Hele 4.479 kroner i besparelse (tilsvarer besparelse på 22 % ).

Beløpet tilsvarer nesten årskontingenten i Naturviterne for ordinære medlemmer, 5 052 kroner i året. Og legger man til skattefradraget på årskontingenten får man vel tilnærmet en besparelse på hele kontingenten.

Mitt eksempel

Besparelser eksisterende forsikring og tilbud fra Storebrand

 

Årspriser

Tidligere forsikring

Storebrand A +

Besparelse

i prosent

Bil: 150hk, 2012 modell
Egenandel: 4 000 kr
Forsikring: Kasko med leiebil inntil 30 dager
Årlig kjørelengde: 20 000 km
Antall skader siste 3 år: 0
Pant i bilen: Nei
Annen eier: Nei
Bonus: 75 % (>3 år)

 

9 095

8 124

971

10,7 %

Husforsikring:
Egenandel: 6 000 kr
Forsikring hovedbygning: Super
Hustype: Enebolig
Byggeår: 1956
Innredet rom under bakkenivå: Nei
Tidligere Sopp-/insekt-/skadedyr-/råteskader: Nei
Privat utleie: Nei, huset er fast bebodd av forsikringstaker
Boligstandard: Normal standard
Bruttoareal: 175 kvm
Boligareal: 145 kvm
Innbruddsalarm: Ja, med brannvarsling
Tilleggsbygg: Ingen

 

5 492

4 608

884

16,1 %

A+ Innbo
Egenandel: 3 000 kr
Forsikring: Super
Forsikringssum: 1 500 000 kr

 

2 726

1 224

1 502

55,1 %

A+ Reise: Familiedekning
Forsikring: Super
Reiselengde: 70 dager

 

2 478

1 356

1 122

45,3 %

Totalt

 

19 791

15 312

4 479

22,6 %