Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

"Villmaraks voktere"  bilde: NRK

Som jeg hørte fellingslederen Lars fortelle i et NRK-intervju; alt SNO gjør må tåle dagens lys. Jeg håper serien vil legge grunnlaget for en mer nyansert debatt om mål og virkemidler i naturforvaltningen i Norge.

Få mennesker kommer tettere på ville dyr enn fotsoldatene i Statens naturoppsyn forteller omtalen – og det stemmer. Serien viser de mangfoldige oppgavene oppsynsmenn- og kvinner utfører i våre fjell, langs kysten og i store verneområder. Daglig spiller de på lag med naturen. Derfor er det ikke rart at mange natur- og friluftsinteresserte nordmenn drømmer om en plass i dette oppsynskorpset, når en har en slik arbeidsplass å boltre seg på. Søkertallene, på de etter hvert svært få ledige stillingene i etaten, er på hundrevis av mer eller mindre godt kvalifiserte søkere. De heldige utvalgte er svært motiverte og kompetente til jobben. Selv kjenner jeg og har truffet mange av våre oppsynsfolk, både i og utenfor TV-serien. Felles for alle er at det er personer med stor faglig innsikt og integritet. Det forstår vi også når vi hører på kommentarene i serien.

De ansatte i SNO legger ikke noe i mellom når de viser hvordan virkeligheten er. De beskriver og forteller at naturforvaltningen handler om å oppnå mål som politikere har satt. Disse målene og virkemidlene skal og må være basert på naturvitenskapelig kunnskap. I dag er det en bred politisk enighet å sikre både levedyktige bestander av rovdyr, og at vi må ha husdyr og tamrein på utmarksbeite. Denne todelte målsettingen er ikke fri for konflikter. Den skaper følelser, frustrasjon og mange utspill og reaksjoner i trykte og digitale medier. 

Det var heller ikke annet å vente når vi er vitne til at ei bekymra jervetispe sammen med nyfødte valper, blir skutt for å forebygge tap av husdyr og tamrein på utmarksbeite. Nakkeskudd på bedøvede jerv og halvdøde sauer skadd av rovdyr er dessverre den harde virkeligheten i norsk rovviltforvaltning. Ingen av delene er et pent syn.