Kim Viggo Weiby

Kim Viggo jobber i Tine. Her blogger han om saker som opptar ham som leder i Naturviterne - privat.

Kjære Naturvitermedlem!

Nå går vi inn i den siste arbeidsuken før julefreden senker seg, og vi i styret i Naturviterne privat sektor vil benytte muligheten til å se oss litt tilbake på året som er gått!

2017 var et år med mellomoppgjør, det vil si at våre tillitsvalgte har vært i forhandlinger på din arbeidsplass for å sikre Naturvitermedlemmene en god lønnsutvikling. Det ser ut som Naturviternes medlemmer i private virksomheter i 2017 ender med et resultat over den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i samfunnet. Det er vi godt fornøyd med! Mange av våre medlemmer stiller privat bil til disposisjon i arbeidet. De siste årene har skatten på kjøregodtgjørelse økt. Våre tillitsvalgte jobber for at dette skal kompenseres av arbeidsgiver og at våre medlemmer ikke skal tape på dette. Vi som sitter i styret har hatt flere styremøter ute i bedrifter, vi har arrangert temalunsjer både fysisk og via Skype, opprettet bedriftsgrupper i flere virksomheter og arbeidet for at Naturviterne skal bli enda mer synlig på både tariffpolitikk og samfunnspolitikk fremover.

Mange av våre medlemmer har vært, eller er i omstilling, på sin arbeidsplass. Dette kan oppleves som en krevende prosess for den enkelte, og da er det godt å ha tillitsvalgte og en fagforening i ryggen som ivaretar dine rettigheter. I de fleste bedrifter blir arbeidstakernes rettigheter ivaretatt på en god måte, med god involvering av de ansattes representanter. Men vi har også eksempler på det motsatte, og i disse tilfellene er både tillitsvalgte og sekretariatet i Naturviterne på plass for å påse at gjeldende avtaleverk blir fulgt.

Vi oppfordrer deg til å kontakte din tillitsvalgt eller Naturviternes sekretariat dersom du har noen spørsmål i forbindelse med dette. Har du ikke en tillitsvalgt i din bedrift, ta kontakt med oss! Du kan også melde deg på et omstillingskurs i regi av Naturviterne! Husk også på at sekretariatet bistår dersom det skulle oppstå andre type utfordringer i arbeidsforholdet ditt.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er et livslangt påslag til folketrygdens alderspensjon som følger av de sentrale avtalene Naturviterne har med arbeidsgiverforeningene NHO, Spekter og Virke. Ordningen har blitt evaluert i år og det har kommet fram at mange benytter seg av muligheten til å kombinere arbeid og uttak av pensjon. Naturviterne arbeider for at alle våre medlemmer skal omfattes av en AFP-ordning.

Naturviternes medlemmer i private virksomheter har opplevd en god utvikling i medlemsmassen i 2017. For at vi skal ha nødvendig påvirkning på prosesser i arbeidslivet så trenger vi likevel enda flere medlemmer. Har du noen gang vervet medlemmer til foreningen? I 2018 starter vi en helt ny vervekampanje. I tillegg til at du får kr. 500 pr vervet medlem, vil både verver og den som blir vervet motta en gave. Dere blir også med i trekningen av en flott premie i løpet av våren.  

Hvert år kommer det en e-post fra Naturviterne der du blir bedt om å fylle inn din lønn i Naturviternes lønnsstatistikk. God lønnsstatistikk er viktig for at du skal få høyere lønn! Gå inn på linken du får tilsendt. Det tar bare 2 minutter, men er gull verdt!

Vi i styret ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år. Vi hører gjerne fra deg i 2018!

Hilsen styret i Naturviterne privat sektor.

Kim Viggo Weiby // Kirsti Margrethe Haave Myhre // Johannes Perssøn Nygaard        
Rikke Filseth // Finn Erlend Ødegaard