Morten Ingebrigtsen Wedege

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Naturviterne arbeider for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv som skal speile samfunnet i hele sin bredde, og dette betyr selvsagt også å støtte opp under LHBT+-rettigheter. Trygghet er en grunnleggende rettighet i enhver arbeids- eller studenttilværelse, men mange lesbiske, homofile og transpersoner har blitt fratatt denne tryggheten gjennom både diskriminering og sågar regelrett trakassering og vold.

Skjønt «har blitt» – her kan jeg like gjerne skrive i nåtid. Fortsatt er det dessverre slik at mange LHBT+-personer i Norge opplever diskriminering og utrygghet i arbeids- eller studiesituasjonen sin. I fjor publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en nasjonal spørreundersøkelse som viser at skeive er mindre tilfredse med livet enn resten av befolkningen i Norge. 

Særlig gjaldt dette temaer som psykisk helse og privatøkonomi.

Undersøkelsen inkluderte homofile, lesbiske, bifile og personer som er seksuelt tiltrukket av alle kjønn (LHB+) – men omfattet altså ikke transpersoner, interkjønnpersoner eller queer-personer. Det er derfor grunn til å tro at det er en del mørketall her.

Og i andre deler av verden står det mye dårligere til, enn i Norge. I Russland er det nylig foreslått en lov som forbyr all «homofil propaganda» - mens dette siden 2013 har vært et forbud som rammet såkalt propaganda rettet mot barn.

I fjor fulgte Ungarn etter Russland og vedtok forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige 

I Naturviterne arbeider vi året rundt for medlemmenes rettigheter og jeg synes pride-måneden juni er en god anledning til å minne våre LHBT+-medlemmer på at vi selvsagt er her for dere også. Ingen skal behøve å oppleve diskriminering eller trakassering i arbeidslivet eller studentlivet på grunn av seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Så er det slik at ikke alle er enige i alt som LHBT+-organisasjonene står for. Men det er da heller ikke et krav. Man kan markere pride som en feiring av retten til å elske hvem man vil – uten at man nødvendigvis tar stilling til andre spørsmål i for eksempel kjønnsdebatten. På samme måte som man kan feire 1. mai uten at man stiller seg lojalt bak alle punkter i LOs politiske plattform. Å blande kritikk av organisasjonen FRI med kritikk av pride blir derfor uryddig.

Avslutningsvis vil jeg derfor benytte anledningen under pride-måneden til å oppfordre alle LHBT+-medlemmer som opplever diskriminering, enten det er som arbeidstaker eller student, om å ta kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe.

Og til alle våre tillitsvalgte; ta kontakt dersom dere opplever at kolleger blir diskriminert. Naturviterne er en fagforening med hjerte for bærekraft – og et arbeidsliv eller en studietilværelse kan aldri bli bærekraftig dersom mennesker diskrimineres på grunnlag av noe så grunnleggende som kjønns- eller seksualidentitet.

Jeg ønsker dere alle en fantastisk pride-måned – feir med stolthet, bruk utestemme og ta vare på hverandre!

Morten Wedege, forbundsleder Naturviterne