Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Velg ut fra det som passer dine interesser og evner er alltid et godt råd. Hva brenner du for og hva motiverer deg? Det er viktig å velge utdanning som kan gi deg et yrke du trives i og der du får brukt deg selv, dine talenter og ditt engasjement.

I en tid med robotisering og automatisering kan det også være klokt å tenke igjennom hvordan dette kan påvirke framtidig arbeidsliv og forskjellige type jobber.

Det å gjøre verden grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig, både lokalt og globalt, opptar mange unge. Det å få bidra litt hver dag til at vi får innhold i det grønne skifte, i stort og smått, kan være en god indre motivasjon for mange. Indre motivasjon i jobb er viktig for å trives med det en gjør, gitt at godt arbeidsmiljø og tilfredsstillende lønn er på plass.

Utdanning innen naturvitenskapelige fag er en god inngang til interessante og meningsfylte jobber. Mange fagretninger innen dette gir mulighet til å velge jobb både i privat og offentlig sektor, og det gir en kompetanse som kan nyttes i flere retninger og mange type jobber.

Naturviterne har en fersk og god oversikt over hvilke studieretninger våre eksisterende studentmedlemmer har valgt. Dette varierer noe fra år til år og over tid, men oversikten viser at vi har et mangfold blant våre studentmedlemmer, selv om noen områder peker seg ut:

Naturressursene i Norge og vår humane kapital er grunnlaget for vår velstand. Natur og vitenskap går aldri ut på dato. Verdiskapning og forvaltning, ny teknologi, undervisning og forskning vil bli avgjørende for at vi både lokalt og globalt makter å nytte knappe ressurser på en bærekraftig måte. Det må til skal vi sikre både velferd, god fordeling og verdiskapning.  

Når du er ferdig utdannet, vil det sikkert finnes nye yrker du ikke har hørt om ennå. Arbeidsmarkedet endrer seg hele tiden. Velg en utdanning du tror du vil trives med. Motivasjon er den sterkeste drivkraft. Velg gjerne grønt og bærekraftig!